Vodoměrka

Sdílej
 
Povodni se dá těžko vzdorovat, smete vše, co jí stojí v cestě. Jen pevné hráze spojené s protipovodňovými systémy a včasné varování mohou zmírnit její následky. Jedním z důležitých prostředků k předvídání povodní je jedno malé auto.

Vodoměrka je připravena k akci - otočné rameno; zrcátko umožňující vidět z řídicího pracoviště na měřicí sondu; panel ovládání navijáku sondy a otočného ramena; nosné lanko a informační kabel v jednom; měřicí sonda; stabilizační závaží ...Předvídáním záplav, ale třeba i extrémního sucha se zabývá Český hydrometeorologický ústav, všem dobře známý ze zpracovávání předpovědi počasí. Používají zde nejmodernější techniku a spolupracují s podobnými institucemi na celém světě. Informace o počasí se získávají pomocí družicových systémů i sítě pozemních měřících stanic. Ale co když je potřeba získat údaje na konkrétním úseku řeky, kde není žádná měřicí stanice, nebo během záplav, kdy jsou některá sledovací místa vyřazena z provozu? K tomuto účelu bylo navrženo zvláštní vozidlo vybave-né specializovanou technikou a uzpůsobené pro náročné podmínky.

Autíčko

Měření se provádí ve vrstvách - jejich velikost je dána dvaceti procenty z celkové hloubky řekyZa základ tohoto zvláštního stroje bylo použito Subaru Libero, malé autíčko s pohonem všech čtyř kol. Čtyřkolový systém zvyšuje terénní prostupnost a malé rozměry umožňují automobilu najet i na vysunuté chodníky mostů. Většina měření se totiž provádí právě z mostních konstrukcí, neboť jedině odsud lze postihnout celou šířku řeky. Celé to funguje poměrně jednoduše. Na otočné rameno procházející střechou auta je zavěšena měřicí sonda, která svým vzezřením připomíná raketu. Tento tvar umožňuje i při malém proudu vody účinné a dostatečně citlivé měření (voda "raketu" bez problémů obtéká) a při silném proudu snižuje tah na nosné lanko. Pod sondou je zavěšeno závaží zajišťující kolmé ponoření, jeho hmotnost je dána momentální situací na řece.

Elektronika

V zadní části autíčka je místo pro operátora a nejnutnější vybavení - krabice na vybavení a výměnné části sondy; navijákNa špičku "rakety" se nasazují vrtulky s různě velkou plochou záběru (plocha záběru se určuje silou proudu v řece). Otáčky se přenášejí z měřicí jednotky do vyhodnocovacího zařízení uvnitř auta lankem, které je současně informačním kabelem. K vyhodnocovacímu zařízení je možné připojit notebook a pomocí speciálních programů provádět okamžité výpočty hodnot. Při měření se zjišťuje hloubka a parametry proudu v jednotlivých vrstvách. Sonda se ponoří až na dno a po skocích, jejichž délka je dána dvaceti procenty z celkové hloubky řeky, se vytahuje na hladinu, přičemž se v jednotlivých vrstvách zapisují naměřené hodnoty. Postupně je tak po několika metrech zmapována celá šířka řeky. Ze získaných údajů lze vyčíst mnoho informací o současném stavu vody a v případě, že se měření provádí během povodně, pomáhají tato data ke kompletaci údajů o aktuálním i očekávaném chování řeky.