Rytířské turnaje

Sdílej
 

Rytířské turnajeMladý rytíř v 11. století získával bojové zkušenosti v turnajích, které se záhy staly součástí všech slavnostních chvilek panovníků. Rytířské turnaje byly velkolepou podívanou a připomínaly sportovní utkání. Na vítězství se uzavíraly vysoké sázky, a proto není divu, že obecenstvo svým vyvoleným favoritům bouřlivě fandilo. Klání rytířů se dělilo na několik disciplín. Nejznámější, nikoliv však hlavní disciplínou byl souboj dvou těžkooděných jezdců s dřevci, kteří se jeden druhého v plné rychlosti snažili vyhodit ze sedla. Daleko významnější kategorií byla bitva dvou stejně početných skupin rytířů v plné zbroji proti sobě. Bojovalo se převážně s meči a na malé ploše nádvoří středověkého hradu se tísnilo někdy až několik stovek soupeřících. Často se stávalo, že takové klání končilo zraněním či dokonce smrtí bojovníků. Z tohoto důvodu se od 15. století začali při turnajích používat otupené zbraně. Tak jak se začal měnit životní styl šlechty a válečná strategie vojska, ubýval na významu i rytíř - obrněný železný jezdec. Ubývalo též turnajů, které se od 17. století postupně měnily do podoby her pořádaných v zámeckých parcích a zahradách.

Návod na sestavení

Před vystřižením dílů narýhujte potřebné linie ohybu podle pravítka. Hrany narýhované z lícové strany jsou označeny plnou čarou s černou šipkou, hrany narýhované z rubu čerchovanou čarou (-.-.-.). Nejprve vystřihněte pozadí - díl č. 1 - a vyřízněte do něj dva svislé otvory (jsou vyznačeny úzkými obdélníky s červenou čarou uprostřed) na pozdější osazení balkonu. Zaoblete též na hraně stolu část hradní kulaté věže. Nyní zpracujte díl č. 2 - dlažbu nádvoří. Na vyznačených místech vyřízněte otvory, do kterých budete později osazovat figurky a nájezd na nádvoří (je označen tlustou černou čarou, zakončenou červenou linkou ve směru řezu). K nájezdu přilepte boky svahu č. 3 a 4. Takto zpracovaný díl č. 2 zkompletujte s pozadím č. 1 podle návodné kresby. Přilepte k pozadí balkon č. 5. Nyní zbývá vystřihovánku dokončit osazením nádvoří figurkami A, B, C, D, E, F, G, H a I. Chlopně figurek prostrčte vyříznutými otvory v dlažbě nádvoří a přilepte z rubu. Rytířské turnaje

KDO BYL RYTÍŘ?

KDO BYL RYTÍŘ?Obrazem vrcholného vojenského umění byl ve středověku rytíř. Byl to dobře vyzbrojený a vycvičený feudál, jehož těžká a často velmi zdobná zbroj vyvolávala respekt již napohled. Život rytíře začínal již v dětském věku, kdy ho s prvními taji vojenského umění seznamoval jeho otec či zkušený zbrojnoš. Bylo nutné dobře zvládnout jízdu na koni, ovládat meč, palcát, sekyru a další zbraně středověku. Poté, co povyrostl, odebral se ke dvoru některého z mocných feudálů, aby tam sloužil jako panoš. K jeho povinnostem patřilo naučit se ovládat zvyky urozené šlechty, doprovázet pána na lovu, starat se o válečnou zbroj a také pokračovat v prohlubování válečných znalostí. Po letech takové služby byl panoš pasován na rytíře.