Kolové obrněné vozidlo M20 armády USA

Sdílej
 

Kolové obrněné vozidlo M20 armády USAModel vozidla je zpracován v měřítku 1 : 35 a je určen pro zkušené modeláře, kteří mají dostatečnou trpělivost a pracují s pevnou rukou a přesným okem. Vystřihovánka je rozsáhlá, a proto je rozdělena na tři části, u kterých jsou čísla dílů ve vystřihovánce i v návodných kresbách podložena odlišnými barvami. Korba vozidla (část "A") má návodnou kresbu i podložení čísel dílů provedeny modrou barvou; kola a pohybový mechanismus přední části osy (část "B") mají zelenou barvu a výzbroj a doplňky (část "C") barvu žlutou.

HISTORIE

Od roku 1942 používaly spojenecké armády ve své výzbroji dvě téměř identická obrněná vozidla - M8 GREYHOUND a M20. Naše vystřihovánka představuje vozidlo M20, které bylo většinou určené jako průzkumové a velitelské. Obdobně M8 zajišťovalo průzkumné, kurýrní, spojovací úkoly, ale i převoz raněných. Oba stroje v případě potřeby podporovaly palbou pěchotu a ničily různé vojenské cíle. V předním prostoru byl řidič a radista (případně velitel útvaru) a nezakrytý bojový prostor s pancéřovou nástavbou pro dvě až čtyři osoby, plnící štábní a spojovací úkoly. Výzbroj tvořil lafetovaný těžký kulomet M2 HB, který byl umístěn na oběžném kruhu nad bojovým prostorem. U typu M8 byl zadní bojový prostor opatřen otevřenou otočnou věží s kanonem.

Přípravné práce

Při stavbě modelu budete potřebovat obyčejné kuchyňské špejle (asi 2 kusy), kulatá párátka (asi 3 kusy) a přibližně 4 špendlíky. Na lepení papírových dílů a dřeva použijte disperzní lepidlo, na lepení kovu s papírem použijte lepidlo acetonové. Než začnete s vlastní stavbou, proveďte úpravu vystřihovánky, tj. rýhování (nařezání) lomových hran, výřezy ploch z dílů a prořezy. Hrany, které budete nařezávat z líce tisku, jsou zakresleny plnou čarou, opatřenou mimo kresbu dílů černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom; hrany, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-), výřezy ploch z dílů jsou značeny červenou úhlopříčkou a prořezy pro osy úhlopříčkou černou. Při práci doporučujeme, abyste postupovali přesně podle návodu a orientovali se podle návodných kreseb. Zvýraznění prolisů na jednotlivých částech vozidla je provedeno na dílech, které mají před vlastním číslem předsazeno písmeno L. Připomínáme, že tuto úpravu nemusíte dělat, protože všechny díly, kam tyto prolisy budou osazeny, je mají nakresleny. Jen ti zkušenější přilepí prolisy L1 - L10 na místa, kde jsou - v ploché variantě - zakresleny. Závěrem přípravných prací přeneste na ruby některých dílů části "A" rysky A-A až K-K, na které budete v průběhu stavby modelu lepit další díly. Rysky A-A, B-B, G-G přeneste na ruby dílů 1 a 2; rysky C-C, D-D, F-F na díl 15; rysky E-E na díly 18 a 19; rysku G-G na díl 47; rysku H-H na díl 27 a rysky K-K na díly 28 a 29. V návodu používáme označení levá a pravá strana vozidla. Určující pro ně je jízda vozidla směrem vpřed.

Návod ke stavbě

Přípravné práce jsou dokončené a můžete začít se stavbou modelu, a to částí "A". První prací bude osazení prolisů: L1 (4x) přilepíte po dvou kusech na díly 28 a 29; L3 (4x) po dvou na 30 a 31; L4 (2x) na díly 30 a 31; L5 (4x) po dvou na 30 a 31; L6 a L7 na díl 27; L8 (4x) na díly 65 a 67; L9 (4x) na 65 a 67; L10 (4x) na 97 a 98. Čtyři zpracované díly 87 osaďte po jednom na díly 104, 107, 25 a 26. Zkompletujte díly: 70 (4x) a osaďte na 14; 90 na 28, 91 na 29 a 92 (není na návodné kresbě) na 29. Na všech místech, kam budou uvedené díly osazeny, jsou obrysy pro přilepení vyznačeny. Návod ke stavběZpracujte díly 10, 11 a nechte pod plošnou zátěží dokonale proschnout. Na rub dílu 1 přilepte podle návodné kresby díl 16 (lepte od rysky B-B dopředu a od horního lomu dolů). Obdobně přilepte na rub dílu 2 vnitřní díl kabiny 17. Vzniklé boční stěny prostoru kabiny plošně zatižte a nechte dokonale proschnout. Zpracujte zadní stěnu kabiny: díl 6 přilepte na díl 5, celek připojte k dílu 4 a dokončete dílem 7, který přilepte na díl 4. Hotovou stěnu zatím odložte a zkompletujte dolní část kabiny: podlahu 35 přilepte na rub dílu 34 (do prostoru vymezeného čerchovaným rýhováním) a celek nechte proschnout pod plošnou zátěží. Zkompletujte další díly, a to: 36, 37, 38 (2x), 39, 42, 43, 44, 105 (4x), 106 (2x) a začněte sestavovat kabinu. K vytvarovanému dílu 3 připojte díly 8 (na levou stranu) a 9 (na pravou stranu). Pak celek spojte bočními díly 1 (levá strana) a 2 (pravá strana), které již máte připraveny. Celek doplňte zadní stěnou (z dílů 4, 5, 6, 7) - lepte ale jen svislé chlopně, horní část zatím nechte volnou. Žebro S4 přilepte k dílům 1, 2 a pokračujte zadní částí vozidla: díl 14 připojte postupně k dílům 4, 1, 2, S4 a díl 15 přilepte na díl 14 a z rubu na díly 1, 2 (na rysky D-D). K dílu 28 připojte díl 30 a na rysky K-K dílu 28 dvě žebra 101. Spojené díly 28 a 30 připojte k celku, tj. na vyznačená místa na dílu 1 a dílu 15. Obdobně zpracujte a osaďte i pravou stranu vozidla z dílů 29 a 31 a dvou žeber 102 - tyto díly lepte na vyznačená místa na dílu 2 a dílu 15. Připravené a zpracované díly nyní můžete osadit do kabiny: díl 39 osaďte na stěnu 3 (místo pro přilepení je označeno); jeden díl 38 přilepte na díl 36 a celek na rub dílu 2. Zpracujte držák kanystru na vodu 42 a přilepte na vyznačené místo na levé straně vnitřku kabiny, tj. na díl 16. Z dílů 40 a 41 vyrobte kanystr a ten osaďte do jeho držáku, tj. přilepte na díl 42. Zkompletujte vysílačku 43 a osaďte na vnitřek zadní stěny kabiny, tj. na díl 4, kam rovněž osaďte sedačku střelce, tj. díl 44. Připravenou horní část levé strany kabiny, tj. díl 10, připojte k celku - lepte na díly 1, 8 a 4; pravou část 11 obdobně připojte k dílům 2, 9 a 4. Díl 12 osaďte zvnějšku na levý přední roh kabiny, tj. přilepte jej na díl 8 - před přilepením jej vyzkoušejte "nasucho". Abyste mohli zakrýt případné drobné chyby vzniklé při předchozím lepení, vyrobili jsme tento díl (i díl 13) o něco větší. Můžete jej přistřihnout podle potřeby. Obdobně zpracujte i pravý přední roh kabiny, kam zvenčí přilepte díl 13 na vnitřní díl 9. Připravené díly 105 (4x) přilepte po dvou zevnitř kabiny na díly 10 a 11, kde jsou místa pro osazení vyznačena. A nyní již můžete kabinu uzavřít její připravenou dolní částí z dílů 34 a 35. Nasuňte ji zespodu do prostoru kabiny a přilepte postupně k dílům 1, 2, 3 a 4. Na dolní části vozidla budete pokračovat v jeho zadní části a nejdříve do celku zabudujte zkompletovaný díl 47 (lepte na díly 1, 2, 4 a 77). Pokračujte dílem 48, který přilepte na díly 15, 1, 2 a 47. Dokončete kompletaci horní části boků vozidla: na levé straně připojte k celku její podhled 32 (lepte k dílům 1, 101, 28 a 15 na rysku F-F) a na pravé straně podhled 33 (lepte k dílům 2, 102, 29 a 15 na rysku F-F). Zpracujte konstrukci střední osy kol, tj. díl 45, a zabudujte ji do spodní části vozidla do prostoru dílu 34. Obdobně zpracujte i konstrukci zadní osy 46 a zabudujte do prostoru dílu 47. Zpracujte díl 71, přilepte na rozložený díl 59, ten zkompletujte pomocí čtyř technických chlopní 77 a osaďte na vyznačené místo na dílu 14. Na tento díl ještě osaďte zpracované díly 56 (2x), 55 (2x), 58 (2x) a 75 (2x). Zpracujte dva díly 86 a po jednom přilepte na vyznačená místa dílů 104 a 107. Díl 25 s hvězdičkou spojte s dílem 25 a ten připojte k dílu 24. Obdobně zpracujte pravou stranu: Díl 26 s hvězdičkou přilepte k dílu 26 a ten připojte k dílu 24. K dílu 24 přilepte na vyznačená místa připravené díly 104, 107 a pak už tuto část připojte k celku: díl 24 na díl 3, díly 25 a 25 s hvězdičkou na díl 28 a díly 26 a 26 s hvězdičkou na díl 29. Zpracujte lopatu 89 a osaďte na díly 25 a 28. K celku nyní připojte díl 27: lepte na 24, 25, 26, 25 s hvězdičkou a 26 s hvězdičkou. Zkompletujte díly 18 a 19. Osaďte je dolní částí na rub dílu 20 a všechny tři postupně připojte k celku - nejdříve díly 20, 18 a 19 na dolní část dílu 3, pak 1 na 18 (na rysku H-H), 2 na 19 (na rysku H-H), přední části dílů 18 a 19 na díl 27 (opět na rysku H-H) a díl 20 přední částí na dolní část dílu 27. Díl 63 nebudete kompletovat a přilepíte nejdříve delší horní stranou na chlopeň dílu 32, pak kratší stranou na díl 32, pak šikmou levou stranou na díl 18 a pravým bokem na díl 1. Nakonec uzavřete jeho dolní část a přitom ji připojte k dílům 18 a 1. Stejným způsobem připojte k celku na pravé straně vozidla díl 64, který lepte na díly 33, 19 a 2. Zkompletujte díl 65, ale neuzavírejte jeho horní část. Pak do něj podle návodné kresby vlepte zpracovaný díl 66, uzavřete horní část dílu 65 a ten osaďte na levý bok, tj. na díl 63. Obdobným způsobem zpracujte pravou stranu z dílů 67, 68 a tu osaďte na díl 64.