Vybíráme nejlepší obálku minulého ročníku časopisu ABC

Sdílej
 

Prohlédněte si dobře všech 26 titulních stran a potom vyberte tři z nich, které jsou nejlepší (v pořadí první, druhá a třetí obálka). Současně také zvolte Černého Petra, tedy obálku, jež se podle vás povedla nejméně. Vše napište na korespondenční lístek a zašlete na adresu redakce nejpozději do 12. 2. 2001. Losování proběhne 15. 2. 2001. Lístek označte heslem OBÁLKA ROKU. Nezapomeňte uvést své jméno, věk a zpáteční adresu. Sto vylosovaných účastníků od nás dostane krásný dárek - Velkou knihu o psech! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26