Test

Sdílej
 
Všeobecné znalosti

1. Malou noční hudbu složil a) Ludwig van Beethoven, b) Josef Haydn, c) Wolfgang Amadeus Mozart. 2. Porcelán byl vynalezen a) v Americe, b) v Číně, c) v Řecku. 3. Doplňte do veršů vynechaná slova. Jak nejlépe ulovit (jakékoliv) zvíře Jak se vlastně loví? Lovec řekne: "———— ." Spisovatel: "———— ." Malíř: "Barvou. Tužkou." Puškou ulovené na pokraji lesa do zelené trávy naráz mrtvé ———— . Slovy ulovené celé dlouhé ———— o lukách a lesích s námi povídá si. Tužkou ulovené, barvou malované radovat se, skákat nikdy ————. (Josef Brukner) 4. Z které knížky je následující úryvek? Pokud znáte jméno autora, připište je také. Spatřili opodál muže vysoké postavy, an v lýčených střevících za pluhem statně kráčel a pobízel ostnem spřežení strakatých volů ... I jeli k oráči širokou mezí, a když se mu přiblížili, zastavil se kněžnin kůň, pak se vráz vzbočil, vzepjal, radostí řehtaje.

Řešení

1. c), 2. b), 3. - puškou, slovy, klesá, časy, nepřestane, 4. - Alois Jirásek: Staré pověsti české (O Přemyslovi

Autor

Milada Buriánková