Krystaly soli

Sdílej
 
ZÁBAVNÁ FYZIKA

Potřebujete

Jemnou sůl, dvě skleničky, bavlněný provázek, malý talířek, lžíci a vodu. potřebujeme pokus

Pokus

Do skleniček nalijte teplou vodu. Míchejte a přidávejte do obou skleniček tolik soli, až se přestane rozpouštět. Spojte obě skleničky provázkem tak, aby konce sahaly hluboko do vody, a postavte talíř mezi skleničky pod prostřední část provázku. Takto ponechte skleničky v teplé místnosti. Během jednoho dne se utvoří na provázku solné krystaly.

Vysvětlení

Solný roztok stoupá v důsledku vzlínavosti vzhůru po provázku, voda se z provázku odpařuje a zanechá na něm sůl, ze které se tvoří krystaly. Molekuly soli se seřadí do určitých geometrických tvarů.

Příklad z přírody

ZÁBAVNÁ FYZIKAKuchyňská sůl se získává většinou z mořské vody v salinách. V těchto velkých mělkých nádržích na plochém pobřeží se pomocí slunečního tepla nechává voda odpařovat, aby se oddělila od soli, která krystalizuje na dně nádrží. Pokud byste chtěli z mořské vody získávat místo soli čistou vodu, museli byste nechat odpařenou vodu zkapalnit ochlazením. Proces, při kterém se rozpuštěná látka a rozpouštědlo oddělují, se nazývá destilace.

Autor

Blanka Hornová Václav Vaněček Kresby Lukáš Fibrich