Staletí objevů

Sdílej
 
PRO VÁŠ POČÍTAČ

Staletí objevůNejčastějším snem každého kluka dobrodružné povahy je, být alespoň na chvíli velkým cestovatelem, objevitelem či badatelem. Životní osudy takových lidí jsou v historii lidstva vůbec tím nejzajímavějším. Počítačová encyklopedie Staletí objevů je stručným, přesto však vyčerpávajícím průvodcem dějinami objevů a osudy slavných cestovatelů, mořeplavců a dobyvatelů.

Rozdělení encyklopedie

Repro archivV hlavním menu najdete dvanáct tematických celků rozdělených do dvou kategorií. V první kategorii s názvem Kronika jsou chronologicky seřazeny jednotlivé epochy dějin lidstva od starověku až po moderní dobu. Každý tematický celek je rozdělen do několika kratičkých kapitol, které se automaticky spouštějí jedna po druhé. Je to podobné, jako když pozorujete televizní seriál, místo filmu se vám však před očima promítají obrázky k danému tématu doprovázené mluveným komentářem. Ke každé kapitole si navíc můžete pomocí ikonky Podrobnosti vyvolat doplňující text, který je možné i vytisknout.

Dějiny na CD

Repro archivStaletí objevů začíná starověkem - od dobyvatelských výprav egyptských faraonů, přes všechny středomořské civilizace až po starý Řím. V dalších kapitolách se dozvíte například o hedvábné cestě, po níž putovali obchodníci z Dálného východu na západ, o vzniku a úpadku mocného islámského světa i o postupném přebírání vlády nad světem Evropany. Budete sledovat kruté křížové výpravy i neméně kruté dobyvatelské plavby vikingů. Také se vydáte po stopách Marca Pola, Kryštofa Kolumba či Jamese Cooka. V kapitole Éra impérií se hovoří o objevitelské Livingstonově cestě napříč Afrikou a o smutných osudech prvních evropských cestovatelů vyprahlými pouštěmi Austrálie. V poslední kapitole Moderní badatelé jsou objevy dvacátého století - převážně vysokohorské oblasti a zemské póly.

Jiný pohled

Repro archivVe druhé kategorii s názvem Úvahy, je jiný pohled na světové objevy. První kapitola se zabývá touhou po moci, bohatství a po novém území jako jednou z hlavních hnacích sil objevitelských cest. V kapitole Konflikty kultur můžete zase sledovat neochotu dobyvatelů porozumět kultuře a náboženství původních obyvatel. Také se zde mluví o epidemiích nemocí zavlečených Evropany, kterým se domorodci v exotických zemích nedokázali bránit. V dalších dvou kapitolách je vyzdvižen např. význam vědy pro zeměpisné objevy a jiné aspekty.

Životopisy

Ve zvláštní kategorii Podrobnosti jsou ukryty životopisy objevitelů, jejich vybavení, popis jednotlivých cest a výprav, mýty a legendy vážící se k určitým kulturám a mapy známých oblastí v jednotlivých dobách. Repro archiv Repro archiv

Závěr

Staletí objevů je výborná počítačová encyklopedie v češtině. Téma světových objevů je velice obšírné, a proto zde asi nenajdete veškeré podrobnosti. Přesto se domnívám, že je encyklopedie skvělá. Celá se vejde na jediné CD a spustili byste ji i na počítači typu 486, 8 MB RAM.

Autor

Zdeněk Ležák Repro archiv

 

Hry