Roubování kaktusů

Sdílej
 

Roubování kaktusů S pěstováním většiny druhů kaktusů v umělých podmínkách nejsou žádné problémy. Existují však druhy, kterým se v kultuře stále nedaří. K úspěchu při jejich pěstování účinně pomáhá mimo jiné i roubování - pěstitelská technika, při níž spojíme dva různé kaktusy v jediný celek schopný dalšího vývoje a růstu.

Hlavní důvody k roubování kaktusů

1. Bezpečné pěstování vzácných a choulostivých druhů i v horších pěstitelských podmínkách. 2. Urychlení růstu. Je vhodné u novinek nebo vzácných druhů kaktusů. Roubovanci narostou rychleji, dříve kvetou a tvoří semena. 3. Záchrana poškozené rostliny i z malého zbytku její zdravé části. 1 - fixovací gumičky; 2 - roub; 3 - zkosení hran řezných ploch; 4 - podnož4. Pěstování rostlin, které by nebyly schopné samostatné existence. To jsou například různé bezchlorofylové mutace (jedinci zabarvení různými odstíny žluté a červené barvy) a podobné odchylky nebo kristátní a monstrózní formy, jejichž kultivace na vlastních kořenech je riziková až nemožná. 5. Jeden z možných způsobů vegetativního rozmnožování. V tomto případě z dostatečně narostlé roubované rostliny seřízneme její vrchní část a zbylá část roubu produkuje další a další odnože. Tímto tzv. klonováním získáme postupně řadu nových, geneticky shodných rostlin.

Co je co?

5 - cévní svazek podnože; 6 - cévní svazek roubuPodnož (spodní část roubovance) je v tomto případě bohatě kořenící a rychle rostoucí druh kaktusu, roub je vrchní částí roubovance, tedy jiná kaktusovitá rostlina. Cévní svazky se objeví uprostřed řezné plochy v podobě menšího či většího odlišně zbarveného kroužku (světlejšího nebo tmavšího než je okolní tkáň).

Nejdůležitější pravidla úspěšného roubování

Rychlá, čistá a pečlivá práce, čisté nářadí (velmi ostrý nůž nebo skalpel), zdravé podnože i rouby (podnož musí být v růstu a dostatečně "napitá"), hladké a dobře přiléhající řezné plochy. 1 2 3 4 5. Roční roubovanec se dvěma odnožemi (rouby) - cyklus vegetativního množení může pokračovat 1. Výchozí materiál, tj. mateční rostlina (Gymnocalycium mihanovichi, cv. rubra), tři odříznuté rouby a podnož Myrtilocactus geometrizans (sloupovitý kaktus velmi vhodný pro teplé a suché byty s průměrnou teplotou 20 oC) 2. Seříznutí vrcholové části podnože. Řez vedeme kolmo k ose růstu a seříznutý vrchol (maximálně pětina celkové výšky podnože) může sloužit jako řízek pro vegetativní množení 3. Zkosení hrany roubovací plochy podnože má velký význam, neboť brání tzv. propadnutí volné řezné plochy při jejím zasychání. Snažíme se, aby cévní svazky roubu i podnože se při spojení alespoň zčásti překrývaly. Pokud se to nepodaří, roub s podnoží nesroste 4. Upevnění roubu gumičkami. Velmi vhodné jsou jemné gumičky nařezané z chirurgických rukavic. Fixaci křížem postavenými gumičkami můžeme odstranit nejdříve za dva a nejdéle za pět dní. Dále již rostlinu ošetřujeme jako kterýkoliv jiný kaktus 5. Roční roubovanec se dvěma odnožemi (rouby) - cyklus vegetativního množení může pokračovat

Pozor!

Základní podmínkou úspěchu při roubování je spojení cévních svazků roubu s cévními svazky podnože, tj. srůst dělivého pletiva v cévních svazcích. Jen tak obě části (roub a podnož) dokonale srostou a jen za této podmínky může podnož dobře vyživovat připojený roub.