Póly elektromagnetu

Sdílej
 
ZÁBAVNÁ FYZIKA

Potřebujete

PotřebujeteVelký železný hřebík, tyčový magnet s označenými póly, plochou baterii, měděný drát, jehlu, kousek korku, izolepu, misku, vodu a temperovou barvu.

Pokus

Zmagnetizujte jehlu tak, že ji čtyřicetkrát přejedete podélně jedním pólem magnetu, vždy stejným směrem. Zjistěte na základě přitažlivosti mezi magnetem a jehlou její severní pól a nabarvěte ho červeně (1). Poté jehlu přilepte izolepou na korek (2), naplňte misku vodou a položte korek s jehlou do misky. Elektromagnet vytvoříte následovně: Omotejte drát okolo hřebíku a spojte jeho konce s baterií. Přidržte hřebík nejdříve u jednoho, pak u druhého konce jehly. Jeden konec jehly bude přitahován. Pokud je to červený konec (3), znamená to, že je špička hřebíku jižní pól, v opačném případě je to severní pól. Přepojte elektromagnet - zaměňte mezi sebou dráty zapojené k baterii. Přidržte špičku hřebíku u konce jehly, který byl předtím přitahován. Jehla je odpuzována (4). 1 2 3 4

Vysvětlení

V elektromagnetu závisí polarita magnetického pole na tom, jakým směrem protéká elektrický proud cívkou. Když zaměníte připojení vodičů, změníte tím také směr proudu a polaritu elektromagnetu.

Využití tohoto principu

Většina hraček, které se mohou pohybovat, mají v sobě malý elektromagnetický motor, který přeměňuje elektrickou energii na mechanickou. Motor se skládá ze dvou elektromagnetů - jeden je pevný, druhý je umístěn na tyčce a může se otáčet. Když cívkou motoru protéká elektrický proud, vznikají magnetická pole, ve kterých se jižní pól pohyblivého magnetu pohybuje směrem k severnímu pólu pevného magnetu, a tím vykoná půlobrat. Jednoduché zařízení (komutátor) se postará o přepólování elektromagnetu a tím o další půlobrat. Otáčení magnetu se převádí na pohyb hračky. Elektromagnet má tedy dva póly, které nejsou pevně stanoveny. Pokud se změní směr proudu, změní se i polarita elektromagnetu.

Autor

Blanka Hornová Václav Vaněček Kresby Lukáš Fibrich