Rychlejší než světlo

Sdílej
 

Rychlejší než světloJedním ze základních pilířů moderní fyziky, jak ho formuloval na počátku dvacátého století Albert Einstein ve své teorii relativity, je rychlost světla, dosahující ve vakuu hodnoty 300 000 km/s. V našem vesmíru je to ničím nedosažitelná a nepřekročitelná konstanta. To se již mnoho desetiletí ve školách učíme a dosavadní zkušenosti vědců celého světa to potvrzují. A najednou je tu zpráva, že tato konstanta byla překročena. Co však může být rychlejší než světlo? Zase jenom světlo. Referoval o tom v minulém roce Raymond Chia z kalifornské univerzity v Berkeley na výroční konferenci Americké společnosti pro podporu vědy. Při studiu průchodu světla v prvním případě vakuem a ve druhém pak dielektrickým zrcadlem (sestaveným z mnoha více či méně průsvitných vrstev) došlo k překvapujícímu odhalení. Proti očekávání prošlo světlo zrcadlem dříve, rychlostí l,7krát větší než jeho dvojče ve vakuu. Příčinou byla skutečnost, že se pohyb fotonu v zrcadle neřídil zákony klasické, ale kvantové mechaniky, která umožnila průchod tunelovým efektem. Tento výsledek však nenarušuje Einsteinovu teorii, naopak přispívá k objasnění role času v kvantové mechanice. Dál už je to ale velmi složité.

Autor

-škl-

 

Hry