Síla octa

Sdílej
 
ZÁBAVNÁ FYZIKA

Potřebujete

PotřebujeteVaječnou skořápku, kousek omítky, ocet a dvě sklenice.

Pokus

Do jedné sklenice dejte rozdrobenou vaječnou skořápku, do druhé kousek omítky. Naplňte obě sklenice do poloviny octem a každých dvanáct hodin kontrolujte jejich obsah. PokusNejdříve se v octě rozpustí vaječná skořápka, později i část omítky.

Vysvětlení

Ocet je kyselina. Má vlastnost rozkládat některé látky, mezi nimi i vápno, které je součástí jak vaječné skořápky, tak i omítek.

Kyseliny a zásady

Kresby Lukáš FibrichKyseliny a zásady představují dva důležité druhy chemických látek. Některé kyseliny mají kyselou chuť (např. citronová šťáva nebo ocet) a jsou neškodné. Silnější kyseliny jsou nebezpečné. Když se dostanou do kontaktu s pokožkou, leptají ji. Zásady jsou látky, které jsou obsaženy např. v čisticích prostředcích. Také silné zásady mohou být nebezpečné, protože mají rozkladný účinek. Pro povahu chemických látek je důležitý obsah kyselin a zásad. Pro tento účel byla vytvořena pH stupnice, podle které lze třídit chemické látky. Výchozí hodnotou je pH 7, které označuje neutrální látky. Přibližně tuto hodnotu pH má i čistá voda. U kyselin je hodnota pH nižší než 7 - čím je nižší hodnota pH, tím je kyselina silnější. U zásad je hodnota pH vyšší než 7 - čím je vyšší hodnota pH, tím je zásada silnější. Lidské tělo obsahuje látky s různou hodnotou pH - žaludeční šťávy jsou pod hodnotou pH 3, pH krve je trochu vyšší než 7.

Blanka Hornová Václav Vaněček Kresby Lukáš Fibrich

 

Hry