Živá planeta Země

Sdílej
 
ZNÁTE SVŮJ SVĚT? Vítáme vás u dalšího pokračování naší soutěže o Zemi, kterou pořádá Agentura Koniklec. Vítězi čtvrtého kola (v č. 7) se stali M. Staník ze Dvora Králové, J. Tomek z Letohradu a M. Toman z Přeštic.

Otázky dnešního soutěžního kola

1. Znáte nějaké jeskynní živočichy? Jaké jsou jejich adaptace na život v podzemí? 2. Kdy přibližně začal člověk obhospodařovat půdu pro svou potřebu? 3. Víte, na kterém místě na Zemi neexistuje život? Své odpovědi posílejte na adresu ABC nejpozději do 13. června. Nezapomeňte uvést své jméno, adresu a heslo "Země". Vítěz tohoto soutěžního zadání a zajímavosti k tématu budou uvedeny ve středu 27. června v pořadu Českého rozhlasu 2 Rádio na polštář. Na internetových stránkach www.koniklec.cz najdete výsledky soutěže a řadu dalších zajímavostí již od 25. června.

Správné odpovědi na otázky z minulého kola (ABC č. 9):

1. V půdě žije celá řada živočichů - mnohé z nich znají i malé děti. Mezi nejznámější zástupce patří např. žížala obecná, žížalice pestrá, stonožky, mnohonožky, většina pancířníků, chvostoskoci, bezočka šídlovitá, krtek, hraboš atd. 2. Krasové jevy typické pro vápence (některé z nich se objevují i v jiných horninách, mechanismus jejich vzniku je však odlišný) jsou např. jeskyně, škrapová pole, závrty, visutá údolí, abri, sintrová výzdoba (krápníky, závěsy, povlaky stěn, jezírka a další útvary vyskytující se v jeskyních), pěnovcové a travertinové kaskády ap.  V půdě žije celá řada živočichů Krasové jevy typické pro vápence 3. Jeskyní, převážně vápencových, máme v České republice celou řadu, nejvíce jich je soustředěno v Moravském krasu (např. Sloupsko-šošůvské jeskyně, Pekárna a Kůlna), v Českém krasu jsou proslulé Koněpruské jeskyně, nalézají se zde však i mnohé další, které nejsou veřejnosti přístupné. Méně známé jsou Boskovské aragonitové jeskyně, Chýnovská jeskyně a pak celá řada menších jeskyní v různých nevápencových horninách (v pískovcích, čedičích ap.).