Větrný mlýn v Ruprechtově

Sdílej
 
Rozhodnete-li se postavit si maketu větrného mlýna v Ruprechtově, sami při práci poznáte, do jaké opravy unikátní stavby se pustili manželé Sládkovi. Při rekonstrukci také zprovoznili ojedinělou Halladayovu turbínu. Dnes tento "div světa" zdobí krajinu poblíž Vyškova na Moravě.

Náš model je v měřítku 1 : 120.

Přípravné práce

Větrný mlýn v RuprechtověBudete potřebovat tři kuchyňské špejle, 16 párátek, černou režnou nit a špendlík s kovovou hlavičkou. Podle rozměrů ve vystřihovánce budete ze špejlí odřezávat hřídel a "hranoly", z párátek vyberte pokud možno rovná, kvalitní, řezaná ve stejných rozměrech. Předem si prostudujte návod a návodnou kresbu. Rozhodněte se, jak budete pro zpevnění modelu podlepovat díly. Ze zkušenosti doporučujeme zesílit kancelářským papírem díly 1, 9, 12, 14 A-B, 15, 17, 18, 19, 21 až 24, kreslicí čtvrtkou díly 2, 3, 4, 10, 13, 35 a 31. Podle značek trojúhelníčků a kulatých bodů narýhujte linie, které budete ohýbat do rubu nebo k tisku.

Návod na sestavení

Mlýn Z plochy obvodového zdiva 1 vyřízněte otvory pro okna a dveře, zalepte do nich příslušné díly 3x 6, 8x 7, 4x 8 a dveře 5. Zdivo slepte do válce a vsaďte do terénu 2. Pokud jste z tohoto dílu odstranili výplně oken a díl podlepili čtvrtkou, znovu kruhový otvor vyřízněte, abyste měli během další práce přístup ke stropu stavby. Nahoře válec uzavřete kotoučem 3 a obvodovou lištou 4 (s kresbou prken rovněž nahoře). Slepte díl střechy 9, ohněte a přilepte k rubu obvodové chlopně, do otvoru zalepte komín, díl 11 se začerněným odřezkem špejle. Střechu zavřete kotoučkem 10, přičemž ihned zkontrolujte pomocí špejle horizontální rovinu a svislost otvorů v kotoučích nad sebou. Nyní si dobře prohlédněte návodnou kresbu: střechu na zdivo je zapotřebí nasadit přesně na spojená místa, abyste zachovali vzájemnou polohu dveří, oken a komína. Rovněž další díly rozmisťujte podle návodné kresby. Z dílů 12 a 13 sestavte pevnou plošinu, kterou položíte na střechu podle kresby příčných fošen těsně ke komínu - a hlavně vodorovně. Na plošině pak vybudujete nosnou věž větrného kola a korouhve. Z dílů 2x 14 A, 2x 14 B složte čtyři trámy, uvnitř je vyplňte stejně dlouhými odřezky ze špejlí. Podle kresby bílých montážních ploch je rozmístěte "do kříže" a zalepte do předem složené a prořezané čtvercové konstrukce 15. Pozor, všechny čtyři nohy musí stát kolmo a ve stejné výši na plošině 13! Trámovou věž zakryjte kruhovým prstencem s vnitřním "ozubeným převodem": sestavíte ho z páskových a kruhových dílů 16, 17, 18 a 19. Horní vnější obvod olemujte úzkým šedivým páskem, který odřízněte z dílu 20. Do věže a do budovy nyní zasuňte a zalepte hřídel 26 (špejle natřená stříbřenkou); musí volně procházet středem věže a nad horní hranou prstence přečnívat asi 2-3 mm. Zespodu budovy hřídel zajistěte ke stropu 3 trubičkou svinutou z bílé části pásku 27 (šedivou část použijete jako trubičkové ložisko větrné korouhve). U střechy můžete k plošině zalepit hřídel pomocí válečku z pásku 20. Celou budovu teď nalepte na jakýkoliv silnější karton a ořízněte podle tvaru travnatého terénu. Abyste nezapomněli, jakou vystřihovánku jste si právě postavili, okopírujte a nalep-te šablonu s logem, názvem a měřítkem ze strany 26 na dno mlýna. Větrná korouhev Větrný mlýn v RuprechtověZ dílů 2x 24 zhotovte trámy (rovněž vyplněné špejlemi), které nalepíte z rubu na jedno z prořezaných křídel dílu 21. Mezi trámy vlepte příčné výplně do tvaru A z dílů 22 a 23. Přiklopte volné křídlo a sestavu ponechte dokonale zaschnout. Vnější hrany korouhve lze ještě zesílit a začistit pásky z dílů 28. Čelo přelepte dílem 25 a špendlíkem propíchněte střed vrcholu A až do příčné výztuhy 23. Zespodu pak na výztuhu nalepte kolmo dolů trubičku ložiska z dílu 27, kterou navíc zajistěte ze stran dvěma klíny 27. Zadní část korouhve opatřete "ocasními ploutvemi", sestavenými z dílů 2x 29 A, 2x 29 B; konstrukce dílů je zvolena tak, abyste podélné úzké chlopně ploutví mohli přilepit na trámy korouhve vždy "dovnitř" sestavy. Rozšiřující se hrany ploutví olemujte ze všech stran hnědými pásky z dílů 20. Po zaschnutí lepidla v ložisku korouhev na hřídel pouze nasaďte bez lepení a zkuste její volné otáčení. Konstrukce větrného kola je sestavena ze 16 párátek, která opracujte smirkovým papírem, přiřízněte podle kresby s číslem 33 a natřete černou barvou. Každé párátko opatřete z obou stran "podpěrnými tyčemi" - dvojicemi dílů 34. Tvar loukotí by měl být shodný, patky ze stran seříznuté do ostrého klínu, aby se loukotě vtěsnaly do obvodu kolem středového ložiska 32. Hrany a zářezy loukotí pečlivě začerněte. Ložisko vyrobte z pásku 32, který navinete na špendlíku do válečku o průměru 5 mm a přelepíte černým čelem. Váleček přilepte na kotouček 31. K tomuto ložisku nyní postupně přilepujte přesně podle rysek všechny loukotě tak, aby vytvořily souměrný vějíř. Každou loukoť nechte řádně zaschnout, než přilepíte následující. Pro kontrolu vždy položte sestavu na šablonu označenou zeleným číslem 30. Po dokonalém vyschnutí vějíře napněte a zalepte (opět podle šablony) po obvodu dvě nitě. Na horní nit č. 1 zaklesnete mezi párátka větrné lamely - 16 dílů 36, předtím však do každé rozevřené lamely zalepte a středem vyveďte kousek nitě č. 3 k zadní straně kotoučku ložiska. Nitěmi stáhněte lamely do požadovaného sklonu, na ložisku je zakápněte lepidlem a po jeho zaschnutí každou přebývající nit z kotoučku opatrně odřízněte žiletkou. Po osazení celého vějíře lamelami přelepte střed ložiska s nitěmi kotoučkem 35. Ložisko propíchněte špendlíkem, nasaďte vymezovací trubičku 20 a špendlík s kolem vetkněte do připravených dírek ve větrné korouhvi. Lehkým fouknutím vyzkoušejte otáčení kola. Otáčí-li se volně a plynule, není dále již co řešit - s větrným mlýnem s Halladayovou turbínou jste hotovi. Přeji dobrý vítr do lopatek a hodně spokojenosti s miniaturní stavbou. Na příští modelářskou spolupráci se těší