Ještěd - stavba vrcholu hory

Sdílej
 
Dokončení z minulého čísla

Hotový model JeštěduSamostatně zhotovte přední část stanice, zkosenou stavbu krytého nástupiště, která je tvořena vnějším dílem 62, vnitřní výplní 65 a střechou 63. Střechu umístíte až nakonec, zatím sestavte z dílu 62 jakýsi divadelní portál s dvěma sloupy vpředu, za něž zasuňte a k zadní stěně přilepte kulisu vnitřního obložení 65. Obvod stěn v horní části olemujte vpředu lomenicovou lištou 64 a po stranách lištami se zadními rohy 64 L-P. Vlastní oboustranné nástupiště se schody a nájezdy pro lanovky sestavte z dílu 66 a rovněž z L a P výplně dvou dílů 67, ale pozor - tentokrát je levá a pravá strana rozlišena při pohledu do budovy zpředu! Nástupiště zasuňte do portálu, pečlivě zalepte chlopně dílů na určené hranice a doplňte zbývající vybavení: stožár 68 s jednou lanovkou - druhá je vždy u spodní stanice. Vyhlídka a přilehlé parkoviště pod JeštědemZvolte si barvu lanovky - zelenou umístěte nalevo, červenou vpravo od stožáru. Kabinu slepíte z dílu 71, závěsnou konstrukci z dílu 72, lano 73 napodobíte tenkým drátkem, který zavedete do konstrukce stožáru a zakápnete, stejně jako lanovku, vteřinovým lepidlem. Je ovšem možné kabinu zavěsit přímo na konstrukci stožáru do šikmého nájezdu, přilepit ji k nástupišti a lano vůbec neinstalovat, jak ukazuje návodná kresba. V tom případě je nutné odstřihnout přední část lišty na závěsu 72 a kabinu zavěsit hned za stožár. Vše pak opatrně umístěte na prostřední blok nástupiště a stožár ukotvěte k zadní stěně 65. Budovu zakryjte střechou 63, jejíž úpravu si předem vyzkoušejte společně s přiložením této stavby k hlavní budově. Z dílu 60 sestavte druhou vnitřní prodlouženou zeď podchodu. Horní hranu zdi se zaoblenými rohy přelepte kouskem pásku 49, zeď přistavte k budově nástupiště a vše potom zkompletujte s hlavní budovou stanice. Dále zpracujte a k celku přilepte terén T-7 v horní části za stanicí, vpravo potom postavte opěrnou zeď 61 s kaskádovitou betonovou hranou 74. Na terénu T-6 a staniční budově jsou předkresleny hranice umístění těchto stavebních prvků, ale jejich přesné usazení si musíte opět předem vyzkoušet. Teprve tehdy, až se vám podaří "usadit" celou stanici na plochu T-4 bez problémů, použijte lepidlo a stavbu do modelu zalepte napevno. Oba vjezdy do stanice jsou proti případným nárazům kabinových lanovek zabezpečeny vodicími konstrukcemi. Ve vystřihovánce je naleznete pod čísly 69 (prostřední konstrukční klín) a 70 L-P (dva boční nájezdové hroty), ovšem umístit je můžete až po dokončení úprav a retuše celého terénu kolem stanice. Detail horní stanice lanovkyZbývá sestavit a rozmístit na model následující detaily: na plochu terénu T-7 postavte zídku 75 a pamětní kříž 76. Na terasu T-2 umístěte stánek s občerstvením buď v podobě sudu (z dílů 80, 84 a 2x 85), anebo klasický dřevěný bufet se sedlovou střechou - díly 78, 79 a podezdívka 80a -, který je zde v provozu od jara r.2001. Okolo stánku stojí několik stolů a židlí - díly 81. Pod zdí Z-2 na severní straně je postavena startovací rampa pro rogalisty - dva díly 82 - a na skále nad terasou a parkovištěm osobních aut se týčí pomník - díl 83. Je zřejmé, že veškeré dokončovací práce si bude každý modelář navrhovat a provádět podle vlastních představ, možností a použitého materiálu. Co se týká dřevního porostu, v daném prostoru nerostou žádné vysoké stromy, pouze rozbujelé křoviny, které jsou na modelu naznačeny usušenými a lakem na vlasy přestříkanými květy řebříčku. Věřím, že se s Ještědem - ať už s věží televizního vysílače nebo s modelem přírodního útvaru - vlastnoručně a úspěšně "poperete". K tomu vám přeji hodně trpělivosti a zdaru! Na další modelářskou spolupráci se těší

Poslední část terénu pod Ještěd najdete v příštím čísle