Život ve skleněném zvonu

Sdílej
 
MUZEJNÍ SBÍRKY Do přírodovědného, přesněji řečeno zoologického muzea se většina z nás chodí dívat na neobvyklá či zajímavá zvířata. Ale málokdo z návštěvníků si uvědomí, že vystavované exponáty jsou jen nepatrnou částí muzejních sbírek, převážná většina se jich skrývá v muzejních depozitářích.

Muzeum není jen atrakce pro veřejnost, je to především vědecká instituce. Jednou z mnoha jeho činností je i péče o muzejní sbírky. K čemu je vlastně taková sbírka přírodnin uložená v depozitáři a trvale tak skrytá očím veřejnosti vůbec dobrá? 2Můžeme ji považovat za jakýsi archiv, v němž se ovšem neukládají psané listiny či knihy, ale skutečné objekty, které dokumentují vzhled a vývoj života na Zemi. V muzejních depozitářích jsou např. uložené vypreparované druhy živočichů, kteří jsou již dávno vyhubeni a které současní vědci mohou studovat pouze zde. Ale jsou tam pro příští generace uchovávány i druhy dosud žijící. Najdete tu doklady o tom, kde všude určité druhy živočichů žily a k jakým změnám od doby, kdy byli do muzea uloženi, v jejich rozšíření došlo. Ale především jsou zde uloženy tzv. typy: jedinci, podle nichž byl ten který druh živočicha popsán a se kterými byli a jsou všichni další podobní srovnáváni. Není-li si např. entomolog jistý tím, že nějakého motýla, uloveného v oblasti, kde ho dosud nikdo nespatřil, určil správně, srovná ho s kusem, podle kterého byl popsán. A hned ví, zda má před sebou skutečně stejného motýla, nebo úplně jiného. V tom druhém případě ho může popsat jako nový druh a exemplář, podle kterého ho popisoval, poputuje do muzejních sbírek jako nový typový jedinec. Ale v neposlední řadě jsou muzejní depozitáře i svědectvím o práci dávných zoologů, lovců a sběratelů přírodnin a zoologických preparátorů.


31 Vybledlý netopýr z kdysi nedostupného Gabunu. Muži s nezávislou myslí, jako byl např. Darwin, trávili celé roky v podobných oblastech hledáním nových druhů, jež by prověřily jejich teorie 2 Užovka polykající ropuchu patří k vrcholným dílům dávného preparátora. Ten totiž musel jak hadovi, tak zpola spolknuté žábě před vložením do lihu rozříznout podélně břicho, aby se konzervační tekutina dostala i do útrob obou živočichů 43 Poloopice z Afriky. Madagaskarské druhy lemurů fascinují vědce - na ostrově odříznutém od pevniny se dochovaly prastaré vývojové druhy, které jsou živým důkazem platnosti evoluční teorie 4 Druhy, jako jsou např. chameleoni, fascinují laiky, to ale vědci, jakým byl George Graves, nestačí. "Pokrok ve vědě neznamená shromažďování velkého množství podivuhodných druhů živočichů, ale jejich znalost; teprve srovnávání protikladů a podobností vědu oživuje." 5 Sklípkan. Všechny způsoby konzervace jsou založeny na odvodnění živočicha, tím se zničí mikroorganismy, které by jinak způsobily jeho rozklad. Pavouci jsou jediní tvorové, jejichž dehydratace se provádí tak, že jsou vloženi do sklenic s alkoholovými parami 6 Rady cestovatelům publikované Královskou zeměpisnou společností v Anglii byly stručné a jednoduché: "Než uložíte rybu do lihu, nařízněte ji tak, aby líh mohl proniknout i do jejích útrob." 7 Jediné riziko používání alkoholu ke konzervaci živočichů zaznamenal přírodovědec Bartram: "Přijdou-li na sklenice s naloženými hady námořníci, hrozí nebezpečí, že sbírkový exemplář vyhodí a zbylý obsah vypijí." 8 Mořští koníčci ze sbírky frankfurtského přírodopisného muzea jsou 150 let staří. Ze stejné doby a ze stejného muzea pocházejí i ostatní vyobrazené exponáty. Frankfurtské muzeum si dalo za úkol prakticky nemožné - shromáždit ve svých sbírkách všechny druhy živočichů na Zemi 5 6 7 8
Věda je velkým dlužníkem dávných přírodovědců - džentlmenů, kteří křižovali zemi i oceány a pátrali po nových vzácných druzích živočichů