Ptáte se - odpovídáme

Sdílej
 
V jednom filmu o přírodě říkali, že rostliny dýchají kyslík. Myslel jsem, že ho naopak vyrábějí. Jak to tedy je? Tomáš K., Praha

Řez rostlinnou buňkouObojí je pravda. Rostliny dýchají kyslík úplně stejně jako drtivá většina všech organismů. Bez kyslíku se obejdou pouze určité skupiny bakterií, některé jednobuněčné organismy a vzácněji i mnohobuněční živočichové - například ti, kteří žijí celý život v bahně nebo parazitují v trávicím traktu. Z obratlovců dokáže bez kyslíku přežít třeba karas, ale pouze dočasně - v zimě je schopen přečkat několik měsíců na dně zamrzlých tůní, kde se kyslík rychle vyčerpá. 1 - v mitochondriích se kyslík dýcháním spotřebovává 2 - v chloroplastech probíhá fotosyntéza Pomocí kyslíku se v těle rostlin i živočichů uvolňuje energie uložená v organických látkách. Nebýt toho, veškeré životně důležité děje by se zastavily a nastala by rychlá smrt. Rostliny ale ve svých buňkách dokáží uskutečňovat i jiný chemický proces, při němž za přispění slunečního světla, oxidu uhličitého a vody vznikají organické sloučeniny, které mohou být využity jak ke stavebním účelům, tak jako zásobní látky. Světelná energie je tak přeměněna v energii chemickou, která může být různými způsoby využita později. Tomuto procesu se říká fotosyntéza (slučování za přispění světla) a jeho vedlejším produktem je i kyslík. Ten je v tomto případě vlastně odpadem chemické reakce, jejíž cíl je jiný. Poměr rychlosti dýchání a fotosyntézy se mění podle druhu rostliny, jejího zdravotního stavu i množství slunečního záření. V součtu však platí, že rostliny vyrábějí víc kyslíku, než kolik ho spotřebují dýcháním. Díky tomu se jeho zásoby v atmosféře neustále obnovují.


Své otázky týkající se chovatelství a pěstitelství posílejte na adresu redakce: ABC - RADY, Žerotínova 38, 130 50 Praha 3 nebo e-mailem na rady-priroda@iabc.cz.

Autor

Kresba archiv