Když město nemůže dýchat

Sdílej
 
Smog znepříjemňuje život lidem zvláště ve velkých městech během celého roku. Ale zima je obdobím častých teplotních inverzí, pod jejichž dusivou pokličkou se ve vzduchu hromadí škodliviny snadněji než jindy.

Série mapek Paříže dokumentuje vysoké koncentrace oxidů dusíku podél hlavních dopravních tepen (žlutě až oranžově) a nárůst znečištění při dopravní špičceTermín "smog" vznikl spojením dvou anglických slov: smoke (kouř) a fog (mlha). V přesné zkratce popisoval problém, který se objevil během průmyslové revoluce - z komínů se do vzduchu dostávalo množství popílku a toxických látek, zvláště oxidů síry. Ve vlhkém vzduchu z nich vznikala kyselina sírová a další nebezpečné látky. Tomuto typu smogu se říká londýnský, protože právě v Londýně si lidé poprvé plně uvědomili jeho nebezpečí. V prosinci 1952 zde na následky extrémní smogové situace zemřelo asi 4000 lidí.

Ve věku aut

Minulý čas užitý v předchozím odstavci neznamená, že by londýnský smog patřil minulosti. Ale vedle něj se čím dál větším problémem stává jiný druh znečištění, kterému se opět podle místa, kde se projevil nejdříve, začalo říkat losangeleský smog. Tvoří ho výfukové plyny a do vzduchu se vedle oxidu siřičitého dostávají hlavně oxidy dusíku a uhlovodíky. V létě z exhalací pod vlivem silného UV záření vzniká přízemní ozon a řada toxických organických látek. Proto se tomuto typu smogu říká také fotochemický. Zatímco topenišť na fosilní paliva ve městech pomalu ubývá, automobilů jezdí stále více. Ani katalyzátory nedokáží rostoucímu znečištění zabránit a auta se tak stávají největší hrozbou pro městský vzduch i v zimním období. Série mapek Paříže dokumentuje vysoké koncentrace oxidů dusíku podél hlavních dopravních tepen (žlutě až oranžově) a nárůst znečištění při dopravní špičce Série mapek Paříže dokumentuje vysoké koncentrace oxidů dusíku podél hlavních dopravních tepen (žlutě až oranžově) a nárůst znečištění při dopravní špičce Série mapek Paříže dokumentuje vysoké koncentrace oxidů dusíku podél hlavních dopravních tepen (žlutě až oranžově) a nárůst znečištění při dopravní špičce Série mapek Paříže dokumentuje vysoké koncentrace oxidů dusíku podél hlavních dopravních tepen (žlutě až oranžově) a nárůst znečištění při dopravní špičce

Ohrožené zdraví

Smog škodí jak dlouhodobě, tak okamžitě. Zvlášť zranitelné jsou malé děti, staří lidé, alergici a těhotné ženy. Spolu s dalšími faktory spojenými s životem v civilizaci se znečištění ovzduší podílí mimo jiné na vzniku chorob horních cest dýchacích, srdce a cév, na častém výskytu alergií, astmatu, kožních problémů, na snížení obranyschopnosti organismu a na poškození oční rohovky. U dětí dochází i ke zpomalení tvorby kostí. Mnohé složky smogu jsou podezřelé z rakovinotvorných účinků.

Ostře sledované ovzduší

Všudypřítomné automobily jsou ve městě hlavními původci smoguDoby počátků průmyslové revoluce, kdy se města halila do černého závoje sazí a nikomu nepřišlo na mysl, že tím trpí lidské zdraví, jsou dávno pryč. Problémy se znečištěním máme stále, ale už si je alespoň uvědomujeme. Na celém území ČR provozuje Český hydrometeorologický ústav hustou síť měřicích stanic, které sledují nejdůležitější ukazatele kvality ovzduší. Se zjištěnými údaji se můžete běžně setkat v rámci předpovědi počasí. Jsou stanoveny limity, při jejichž překročení je obyvatelstvo nejprve upozorněno a při dalším zhoršení je vyhlášena regulace zdrojů znečištění. Přesto se nám letos ani v příštích letech smogové situace určitě nevyhnou.

INVERZE

Inverze znamená obrácení, převrácení. V meteorologii se tímto slovem popisuje zvláštní situace, kdy teplota vzduchu s nadmořskou výškou stoupá, takže v nižších polohách se tvoří kapsy chladnějšího vzduchu, v nichž dochází k minimálnímu proudění. Je-li v takovém místě zdroj znečištění, škodliviny se ve vzduchu hromadí a snadno dosahují nebezpečných koncentrací. Většina měst přitom leží ve sníženinách a údolích vodních toků.

JAK SE CHRÁNIT

Se smogem se lépe bojuje člověku, který průběžně posiluje svou imunitu vyváženou stravou, bohatou na vitaminy a vlákninu, vyhýbá se stresu, nekouří a dopřává si dostatek spánku. Když už smog přijde, větrejte pouze krátce a intenzivně, omezte pobyt venku, zvláště v době dopravní špičky, nezakládejte otevřené ohně a naléhejte na dospělé, aby autem jezdili co nejméně.