Test

Sdílej
 
VŠEOBECNÉ ZNALOSTI

Test1. Kolik planet obíhá kolem Slunce? a) osm b) devět c) deset 2. Země oběhne kolem Slunce a) za den, b) za rok, c) kolem Slunce neobíhá. 3. Země se otočí kolem své osy a) za 24 hodin, b) za rok, c) za světelný rok. 4. Biosféra je a) vodní obal Země, b) vzduchový obal Země, c) živý obal Země. 5. Určete počet světadílů: a) pět b) šest c) sedm

Autor

Milada Buriánková