Motocykl Manet M-90

Sdílej
 

Foto Václav HoličDalším přírůstkem do série motocyklů v měřítku 1:15 je historický veterán a ve své době velice oblíbený Manet M-90. Tento motocykl se začal sériově vyrábět od roku 1947 na Slovensku v Považských strojírnách. Jeho pojmenování vzniklo podle hory Manín, která se tyčí nad Považskou Bystricí. Manet se stal velice žádaným dopravním prostředkem nejen u nás, ale i v zahraničí. Vystřihovánka je zpracována podle zrekonstruovaného motocyklu. Veškeré podklady k přípravě tohoto modelu ochotně zapůjčil pan Moravec, který je zároveň majitel muzea MOTO&VELO v Přerově nad Labem. Tyto motocykly se vyráběly béžové, světle modré, tmavě zelené a červené barvě. Pro náš model jsme zvolili modrou variantu. Základní rozměry motocyklu: rozvor 1235 mm, délka 1890 mm, maximální šířka řídítek 650 mm, výška 910 mm, výška sedadla nad zemí 685 mm, světlá výška 170 mm. Motor: benzínový dvoudobý dvoupístový jednoválec. Vrtání 2 x 32 mm, zdvih 58 mm, objem válců 93 ccm. Kompresní poměr 7,3 : 1. Tyto motocykly měly ještě jednu zvláštnost a tou bylo odklápěcí víko nádrže. Místo v prostoru se dalo využít k ukládání nářadí, dokladů, mapy atd.

Přípravné práce

Stavba modelu je určena pro pokročilejší modeláře. Při lepení pracujte pomalu a pečlivě a během stavby se orientujte podle návodné kresby. Hrany, které budete ohýbat z tisku vystřihovánky, jsou značeny plnou čárou a mimo kresbu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Ohyby z rubu vystřihovánky jsou značeny čerchovanou čárou (-.-.-.-.-). Přerušovanou čárou (_ _ _ _ _) jsou značeny obrysy ploch, na něž se budou jednotlivé díly lepit. Výřezy a prořezy jsou značeny červenou úhlopříčkou a krátkými červenými čárami. U dílů 30 a 31 jsou propichy značeny červenými body. Díly 21 a 22 (zadní vidlice) doporučujeme pro zpevnění podlepit slabým kancelářským papírem. Dále si připravte kulatá párátka o průměru 2 mm na díly: čep uchycení přední vidlice - díl 11 - délka 16 mm, osa předního kola - díl 17 - délka 20 mm, osa zadního kola - díl 26 - délka 18 mm, držák stojánku a šlapek - díl 68 - délka 35 mm, pant zavírání víka nádrže - díl 52 - délka 7 mm. Na odpružení přední vidlice použijte kuchyňskou špejli o průměru 3 mm - díly 2x 57. U dílů 2x 55 zmenšete průměr špejle na 2,5 mm. Tyto špejle upravte podle vzoru ve vystřihovánce, kde jsou zakresleny ve skutečné velikosti. K odpružení dále budete potřebovat tenkou pružinku - díly 2x 56. Vnitřní průměr je 2 mm, vnější průměr nesmí přesáhnout 3 mm. Délka pružinek je 13 mm. Na řídítka motocyklu - díl 91 - a výfukové potrubí - díl 84 - použijte hliníkový drát o průměru 2,5 - 3 mm. Vytvarování těchto dílů je přibližně zakresleno ve vystřihovánce. Tím jsou přípravné práce ukončeny.

Stavba modelu

Motocykl Manet M-90Vystřihněte a slepte rám motocyklu 1, který mírně zatižte a nechte proschnout. Do dílu dále vlepte vnitřní zakrytí - díl 2. Dbejte na to, aby rám zůstal naprosto rovný a nezkroutil se do tzv. vrtule, to by se později negativně promítlo při další stavbě modelu. Zpracujte úchyty přední vidlice (brejle). Horní držák slepte z dílů 3, 4 a spodní z dílů 5 a 6. Stočte a slepte tlumiče, díly 2x 7, které ukončete čely 2x 8. Vezměte zpracované držáky (brejle) a přilepte je postupně na vyznačená místa na tlumičích. Při lepení se orientujte podle návodné kresby. Stočte a slepte spodní díly přední vidlice, 2x 9 a 2x 10. Po proschnutí zkontrolujte, zda se dají volně nasouvat a vysouvat v tlumičích 2x 7. Slepte přední kolo - díly 12, 13 a 2x 14, dále brzdový buben 15 a vymezovací váleček 16. Pokračujte předním blatníkem - díly 18, 19 a 20. Do proříznutých míst v plášti blatníku 18 nasuňte a zalepte SPZ - díl 66. Nyní zkompletujte spodní část přední vidlice motocyklu. Vezměte osu kola - díl 17, na ni budete postupně nasouvat levou část vidlice 9, dále vymezovací váleček 16, hotové přední kolo, brzdový buben 15 a druhý díl vidlice 9. Zpracujte odpružení vidlice tak, že spodní díly 2x 55 (špejle) nasuňte na doraz do dílů 2x 9 a zalepte. Na vyčnívající a upravené konce nasuňte a zalepte pružinky 2x 56. Pozor, pružinky nesmějí mít vnější průměr větší, než je průměr u dílů 2x 9. Tento celek by později nešel zasouvat do tlumičů 2x 7. Do pružinek dále nasuňte a zalepte horní díly 2x 57 a opět nechte proschnout. Nyní vezměte zpracovaný přední blatník a nasuňte jej na hotový celek spodní části vidlice. Opět se orientujte podle návodné kresby. Boky blatníků musí být na vnitřní straně dílů 2x 9 a úchyty blatníků na vnější straně. Usazený blatník zatím nepřilepujte. Obě části vidlice nyní spojte. Nejprve zkontrolujte, zda spodní část vidlice s pružinkami jde volně nasouvat a vysouvat v tlumičích 2x 7. Je-li vše v pořádku, naneste opatrně trochu lepidla na konce dílů 2x 57, nasuňte je na doraz do tlumičů 2x 7 a nechte proschnout. Tím je přední vidlice hotová a můžete se přesvědčit, zda odpérování funguje správně. Pod mírným tlakem se vidlice stlačí a po uvolnění tlaku se vrátí do původní polohy tak jako u skutečných motocyklů. Pokračujte zpracováním zadní vidlice motocyklu. Vystřihněte a slepte k sobě díly 21, 22 a ještě za " mokra" je vytvarujte do požádovaného tvaru. Po proschnutí přilepte vidlici na vyznačené místo na rámu 1. Slepte zadní kolo z dílů 23, 24, 2x 25 a nechte proschnout. Mezitím zpracujte ještě díly 27 a 28. Vezměte osu zadního kola 26, nasuňte ji do proraženého otvoru na vidlici, dále vidlicí prostrčte a na osu nasaďte řetězové kolo 27, pokračujte nasazením hotového zadního kola, dále vymezovacím válečkem 28 a konec osy opět prostrčte druhou částí vidlice. Po vymezení kola a usazení ostatních dílů můžete konce osy zakápnout lepidlem. Dejte pozor, aby se vám řetězové kolo 27 nepřilepilo k ose. Tento díl se musí volně pohybovat. Později přijde jeho přední část usadit a přilepit k motoru. Slepte zadní blatník z dílů 29, 30, 31 a po proschnutí jej nasaďte proraženými otvory v držácích na konce osy 26 a dále jej na vyznačených místech přilepte k vnitřním bokům zadní vidlice 22. Po usazení zalepte konce osy lepidlem. Nyní sestavte oba celky motocyklu, tj. rám se zadní vidlicí a zkompletovanou přední vidlicí, k sobě tak, že krk rámu 1 vsunete mezi držáky (brejle) 3, 5 a zajistíte čepem 11. Nyní se vráťte k volně uloženému přednímu blatníku, který usaďte podle návodné kresby a přilepte na vyznačená místa na bocích dílů 2x 9. Nakonec ještě vymezte přední kolo, usaďte ostatní díly na ose 17 a konce zalepte. Tím je podstatná část motocyklu hotová a můžete se pustit do stavby motoru. Vystřihněte a slepte středový díl motoru 32. Dále zpracujte plášť pravého boku 33 a přilepte k němu čelo 34. Na toto čelo ještě přilepte díl 35. Stejným způsobem slepte i levý bok motoru z dílů 36 a 37. Hotové boky přilepte částečně chlopněmi na střední díl 32 a nechte proschnout. Po proschnutí motor usaďte na vyznačené místo na spodní části rámu 1, 2 a přilepte. Nyní se vraťte k dílu 27, jehož přední část usaďte na vyznačeném místě na pravém boku pláště motoru 33 a přilepte. Dále slepte válec motoru z dílů 38, 39 a 2x 40. Do proříznutého otvoru v zadní části válce nasuňte a zalepte zkompletovanou palivovou soustavu z dílů 41, 42, 43 a 2x 44. Hotový válec usaďte na středovém dílu motoru 32 a přilepte. Motocykl Manet M-90Vystřihněte a vytvarujte plášť benzinové nádrže 45 a vlepte do něj odkládací poličku 48. Do tohoto dílu přilepte na vyznačené místo uzávěr hrdla - díly 49 a 50. Nádrž dokončete přilepením boků 46 a 47. Vystřihněte odklápěcí víko nádrže 51 a přilepte ho na vyznačenou část na plášti 45. Zpracujte uzavírací systém víka. Na připravené kulaté párátko - díl 52 - namotejte a zalepte pásek 53 a ukončete čelem 54. Celek prostrčte otvorem v plášti víka a na vyznačeném místě přilepte. Na přečnívající část párátka nasaďte a zalepte podle návodné kresby vymezovací váleček 89 tak, aby mezi ním a víkem 51 zůstala nepatrná mezera. Ta slouží pro zaklapnutí pantu k plášti nádrže. Hotovou nádrž nyní usaďte na rám motocyklu a přilepte. Pokračujte sedlem. K pečlivě vytvarovanému plášti 58 přilepte horní díl 59 a vnitřní zakrytí sedla 60. Na díl 60 usaďte zpracovaný držák 61 a celek přilepte na vyznačená místa na bocích rámu 1. Vystřihněte a slepte stojánek motocyklu - díl 67. Na špejli (průměr 2 mm) namotejte a slepte dva válečky - díly 2x 69. Po zaschnutí válečky ze špejle opět sundáte. Vezměte připravenou osu - díl 68, nasuňte ji do proražených otvorů na bocích rámu pod motorem, vymezte, aby po obou stranách vyčnívala stejně, a napevno ji zalepte. Válečky 2x 69 nasuňte každý z jedné strany na osu 68. Pozor, válečky nepřilepujte. Musí se na ose volně otáčet. Na takto připravené válečky přilepte zpracovaný stojánek 67 a nechte proschnout. Ověřte funkci stojánku, musí se volně sklápět a vyklápět. Pokračujte stupačkami. Pláště 2x 70 opět namotejte a slepte na pracovní špejli o průměru 2 mm. Slepené stupačky uzavřete čely 2x 71. Levou šlapku nasuňte na vyčnívající konec osy 68 a zalepte. K pravé šlapce přilepte sestavenou a slepenou páku brzdy - z dílů 72, 73 a 74. Celek pak nasuňte na pravou stranu osy 68, usaďte, aby páka brzdy byla v ideální poloze, a zalepte. Dále vystřihněte řadicí a startovací páku - díly 75, 76, 77 a 78. Hotovou sestavu přilepte válečkem 76 na vyznačené místo na levém boku motoru 37. Pokračujte výfukem. Tlumič výfuku slepte z dílů 79, 80 a 81. Na zadní díl 81 přilepte ještě ukončení výfuku 82 a na vyznačené místo na plášti 79 přilepte držák 83. Tímto dílem pak přichyťte hotový výfuk k spodní části zadní vidlice 21. Vezměte vytvarované výfukové potrubí - díl 84 (hliníkový drát) a nasuňte je volně do předního dílu zpracovaného tlumiče 80 a do proraženého otvoru ve válci motoru 38. Po dokonalém usazení potrubí na obou místech napevno přilepte. Dále slepte reflektor z dílů 62 a 63. Na vyznačené místo na plášti přilepte ještě kontrolní budík 64 a celek nechte proschnout. Mezitím zpracujte držáčky 2x 65 a přilepte je na vyznačená místa na čelní straně tlumičů 2x 7. Do nich usaďte hotový reflektor a přilepte. Pokračujte sestavením brzdového světla - díly 86, 87 a 88. Světlo umístěte a přilepte k plášti zadního blatníku 29. Na tento díl přilepte ještě odrazku 85. Poslední prací je zpracování a usazení řídítek. Vystřihněte a slepte držák 90. Horní část ještě neuzavírejte (viz návodná kresba). Částečně zpracovaný držák přilepte na vyznačené místo na dílu 3. Vezměte vytvarovaná řídítka - díl 91 a nasuňte na ně zpracované rukojetě - díly 2x 92 a 2x 93. Na vyznačená místa na rukojetích přilepte páčku přední brzdy a spojky - díly 2x 94. Hotová řídítka vložte do držáku 90, usaďte a napevno přilepte. Po proschnutí přiklopte a zalepte zbývající chlopeň. Tím je model motocyklu hotov. Pro zpevnění a zvýraznění barev jej doporučujeme natřít nebo nastříkat bezbarvým lakem. Pozor, pohyblivé části lakujte zvlášť. Zkušení modeláři, kteří chtějí mít model dokonalejší, si mohou z tenké bužírky zhotovit jednotlivé lanovody a osadit je k páčkám a pákám motocyklu. Věřím, že jste model zdárně dokončili a získali tak další přírůstek do motocyklové stáje.