Proud s magnetickými účinky

Sdílej
 
ZÁBAVNÁ FYZIKA

Potřebujete

PotřebujetePolystyrenovou misku, izolovaný měděný drát s odizolovanými konci, kompas, 4,5V baterii a izolepu.

Pokus

PokusOviňte drát šestkrát okolo misky a upevněte jej izolepou. Jeden konec drátu přichyťte k baterii. Kompas položte do misky a počkejte, až se ručička ustálí. Pak se dotkněte volného pólu baterie druhým koncem drátu. Ručička kompasu se viditelně vychýlí. Když elektrický obvod přerušíte, ručička kompasu se vrátí do původní polohy.

Vysvětlení

Ručička kompasu je malý magnet, který směřuje k pólům magnetického pole Země. Elektrický proud, který teče uzavřeným obvodem, vytváří též magnetické pole, které ručičku kompasu vychýlí. Podobného výsledku byste dosáhli s permanentním magnetem.

 

Hry