Excel VIII

Sdílej
 
Pokračujeme s funkcemi. Minule jsme vkládali statistickou funkci průměr, pro zopakování vyberme nějakou podobnou funkci, například největší číslo z řady. Použijeme tabulku, se kterou již několik dílů pracujeme. Označíme buňku, do které chceme umístit výsledek výpočtu, například H4, a poté z menu zvolíme Vložit - Funkce.

FUNKCE II

Pokračujeme s funkcemi. Minule jsme vkládali statistickou funkci průměr, pro zopakování vyberme nějakou podobnou funkci, například největší číslo z řady. Použijeme tabulku, se kterou již několik dílů pracujeme. Označíme buňku, do které chceme umístit výsledek výpočtu, například H4, a poté z menu zvolíme Vložit - Funkce. Stejně poslouží také ikonka funkcí.

Foto

Otevře se okno vložit funkci a nabídne nám nejdříve naposledy použité a poté tematicky utříděné ostatní funkce. Hledáme-li nejvyšší hodnotu, bude to funkce označená zkratkou MAX.
Potvrdíme a na další obrazovce vybíráme oblast nebo jednotlivé buňky, ke kterým chceme výpočet vztáhnout. Může to být například řádek 4, proto označíme myší oblast C4 až G4, v řádku vzorců se doplní celý vzorec do tvaru =MAX(C4:G4). A výsledek vyšel jistě správně i vám.

Foto
SKUPINY FUNKCÍ

Nyní si představíme skupiny funkcí tak, jak nám je Excel nabízí.
Finanční funkce - jsou zaměřeny na výpočty úrokových sazeb, splátek a odpisů. Hodí se nejvíce pro oblast bankovnictví, pojišťovnictví nebo účetnictví, všude tam, kde se pracuje s penězi. Datum a čas - funkce umožňující převádět textová data a čas do číselné podoby, funkce DNES dosadí právě dnešní datum.
Matematické funkce - již známe součet (SUMA) nebo součin (SOUČIN), našli bychom tu také SIN, COS a TG (tangens). Užitečné je dosazení PI s přesností na 15 číslic, výpočet logaritmu, případně odmocniny. Jsou tu i mocniny, různé druhy zaokrouhlování a absolutní hodnotu.
Statistické funkce - průměr a maximální hodnotu - jsme již vyzkoušeli, stejný postup platí pro výpočet četností, středních hodnot nebo odchylek, se složitějšími funkcemi se setkáte spíše až na vysoké škole.
Vyhledávací a databázové funkce - vyžadují větší tabulku nebo databázi dat, nad kterou pak uplatníme vyhledávání a odkazování.
Textové funkce - možná zní trošku zvláštně, že bychom počítali s textem místo s čísly, ale ono to není zase tak složité. Ukážeme si to na příkladu.
Logické funkce - s jejich pomocí se rozhodujeme, zda je výsledek hodnota PRAVDA, nebo NEPRAVDA, v řeči čísel 1, nebo 0. Informační funkce - upozorňují na chyby.

Foto
PŘÍKLAD TEXTOVÉ FUNKCE

Budeme chtít vybrat ze slova SMART tři znaky počínaje druhým znakem ve slově. Nejprve do nové buňky v tabulce, například B13, napíšeme slovo SMART. Vyvoláme nabídku funkcí a z kategorie text vybereme funkci ČÁST, která vyžaduje určité parametry. Právě podle parametrů dokáže funkce vybrat z textu pouze některé znaky.
Do řádku Text vložíme odkaz na buňku, kterou chceme do funkce zahrnout, v našem případě B13. Další políčko určuje pořadové číslo znaku, od kterého budeme počítat. A do třetího řádku píšeme, kolik znaků chceme z řetězce SMART získat, například 3. Výsledek se ukáže pro kontrolu už v okně průvodce, tedy MAR. Chtěli jsme tři písmenka ze slova SMART se začátkem na druhém písmenku, tedy je to správně.

Foto
PŘÍKLAD - LOGICKÁ FUNKCE

Budeme chtít vytvořit takovou funkci, která na základě aktuálního času rozhodne, zda je dopoledne, nebo odpoledne. Nejdříve do libovolné buňky vložíme aktuální čas pomocí funkce NYNÍ. V buňce B18 vidíme výsledek. Dalším krokem je rozdělit hodiny a minuty, proto do jedné buňky vložíme funkci HODINA vztaženou k buňce B18, ve které máme aktuální čas. Obdobně do další buňky vložíme funkci MINUTA, všechny funkce byly z kategorie Datum a čas.
Foto
Tím jsme si vytvořili vstupní parametry pro logickou funkci KDYŽ. Do té pak zahrneme následující úvahu - dopoledne je, pokud je hodina méně než 12, jinak je odpoledne. Vkládáme funkci KDYŽ: nejprve podmínka - buňka B20>12 (aktuální hodina je v buňce B20), pokud je podmínka splněna, chceme slovo "odpoledne", pokud není, slovo "dopoledne". V řádku vzorců na obrázku je vidět úplný zápis fungujícího vzorce.

* A na závěr důkaz, že naše excelovská funkce pracuje správně. Antonín Drahovzal
Repro autor