Kámen a dřevo

Sdílej
 
Děti, které pokračují v díle svých otců, se dnes nevídají často. O to unikátnější je setkání hned dvou rodin, v nichž se nástupnictví ujímají tři potomci.

VÝSTAVA

Děti, které pokračují v díle svých otců, se dnes nevídají často. O to unikátnější je setkání hned dvou rodin, v nichž se nástupnictví ujímají tři potomci. Na společné výstavě v Praze se letos v červnu představí řezbář Jan Rejman a jeho tři dcery, dnes již také řezbářky, a kamenosochař Bartoloměj Štěrba a jeho dva synové a dcera, všichni samozřejmě kamenosochaři. Výstava, která se koná ve dnech 4. 6. - 12. 6. 2002 v kapli sv. Jana Nepomuckého u kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí, nebude jen přehlídkou jejich prací, její součástí budou i ukázky, jak vůbec takové dílo ze dřeva či kamene vzniká.