L-159 Alca

Sdílej
 
Podle našeho návodu si můžete postavit vystřelovací model moderního podzvukového bitevníku české výroby L-159 ALCA, který patří ve své třídě ke světové špičce. V letošním ABC č. 7 jsme vám přinesli o alce podrobný článek, dnes si můžete ověřit její letové vlastnosti.

Podle našeho návodu si můžete postavit vystřelovací model moderního podzvukového bitevníku české výroby L-159 ALCA, který patří ve své třídě ke světové špičce. V letošním ABC č. 7 jsme vám přinesli o alce podrobný článek, dnes si můžete ověřit její letové vlastnosti.

Foto
Celý model je sestaven z tenké obalové lepenky o tloušťce 1,5 mm, kterou získáte např. z kancelářských krabic na papír. Výkres je zmenšen, pro skutečnou velikost na velikost plánku A3 formátu, použijte zvětšení na 141 % - kontrolním rozměrem na plánku je délka trupu 370 mm.

PŘÍPRAVA

Díly modelu si překopírujte pomocí uhlového papíru na lepenku. Trup 1 se skládá ze dvou kusů lepenky, zesílení trupu 2 v přední části je ze 2 x 2 kusů. Křídlo 3 , vodorovnou ocasní plochu 4 (VOP) a svislou ocasní plochu 5 (SOP) vyřízněte z jedné vrstvy lepenky. Zbývají ještě přídavné nádrže 6 - 2 x 2 kusy. Jednotlivé části se nejlépe vyřezávají jemnou lupenkovou pilkou. Na rovné podložce slepte nejdříve dva kusy trupu 1. Po zaschnutí lepidla (nejvhodnější je bílé vodové lepidlo) - nejlépe přes noc - přilepte z obou stran trupu 2 x 2 kusy zesílení předku 2 . Slepte přídavné nádrže 6 (vždy ze dvou kusů) a na křídlo je vhodné zpředu přilepit tenkou náběžnou lištu 7 o průřezu 2 x 2 mm.

SLEPENÍ A NABARVENÍ

Po úplném zaschnutí lepidla začistěte obvod všech dílů jemným smirkovým papírem, který nalepte na kousek rovného prkénka o rozměru asi 50 x 250 mm. Na trup 1 si přesně vyznačte výřezy pro křídlo a VOP - bezpodmínečně dodržte nastavení VOP -2 o proti křídlu. Vyzkoušejte, zda jdou do výřezů nasunout křídlo 3 a VOP 4. Před zalepením do trupu křídlo 3 uprostřed opatrně nařízněte hrotem čepelky, křídlo nalomte do vzepětí (viz pohled zpředu) a lom lehce zalepte. Teprve po zaschnutí lepidla nasuňte křídlo do trupu a z obou stran je do trupu zalepte. Pro sestavení je vhodné (a rychlejší) použít sekundové lepidlo. Při zasychání lepidla kontrolujte pohledem zpředu souměrné vzepětí křídla proti trupu. Stejným způsobem vlepte do zadního zářezu VOP 4 a shora na trup SOP 5. Na konce křídla přilepte shodně přídavné nádrže 6 . Pro kolík 8 na zavěšení gumy při vystřelení vyvrtejte otvor v trupu zespodu podle výkresu a kolík z tvrdšího dřeva nebo bambusové štěpiny zatlačte a zalepte do trupu. Barevné úpravy kabiny a výsostné znaky můžete vyříznout z barevné samolepicí fólie. Model dále nelakujte barvami, aby nebyl příliš těžký - ideální letová hmotnost je do 40 gramů.

VYVÁŽENÍ MODELU

Vyvážení věnujte největší pozornost. Vyznačte si polohu těžiště 24 mm od náběžné hrany křídla a model podepřete v obrácené poloze (kabinou dolů) na prstech v místě těžiště. Správně vyvážený model spočívá v rovině. Je-li lehký na předek (padá dozadu na SOP), je nutné jej zespodu v přední části trupu dovážit kousky olova. Nebude-li model přesně vyvážen, nebude létat! Před létáním si připravte z gumy oko pro vystřelování. Vhodná délka oka je 150 - 200 mm, průřez gumy 1 x 3 až 1 x 4 mm. Mohou to být i dvě slabší oka dohromady.

LÉTÁNÍ

Vyzkoušejte nejdříve klouzavý let mírným plochým hozením modelu. Sestupuje-li model příliš strmě k zemi, nařízněte na VOP 4 opatrně skalpelem či hrotem čepelky klapky výškového kormidla a vyhněte je nepatrně vzhůru (ne více než 1 až 2 mm) tak, až docílíte plochého klouzavého letu. Oko gumy zahákněte za kolík 8 , gumu natáhněte tak, že model budete držet na konci trupu zespodu. Letadlo namiřte šikmo vzhůru proti větru a otevřením ruky model vypusťte. Při výstřelu model nakloňte na tu stranu, kam zatáčí. Nejvhodnější je rovný let nebo mírné zatáčení. To lze docílit klapkou směrového kormidla, kterou nařízněte stejným způsobem jako klapky výškového kormidla. Upozornění na závěr. Při vystřelování nikdy nemiřte model na přihlížející, aby nedošlo ke zranění. Létejte pouze v klidnějším a suchém ovzduší, neboť model není lakován!

Foto Václav Holič

Technický výkres najdete na straně 24.

Autor

Jiří Kalina