Internetový průvodce III

Sdílej
 
Základní služby internetu a doménová jména

Internetový průvodce IIISlužba WWW bývá často zaměňována s internetem samotným. Není divu, vždyť právě ona umožňuje prohlížení stránek se vším, co obsahují. Na internetových stránkách naleznete texty, obrázky, ale také audio- a videoukázky. Přejedete-li myší přes jejich odkazy, kurzor vás na ně upozorní. Na pozadí a na tlačítkách prohlížeče má tvar malé šipky, ale na odkazech se mění v ukazující ruku. Odkaz (Link) může mít podobu zvýrazněného nebo podtrženého slova, ale i obrázku nebo ikonky. Bývá většinou cestou na další stránku, takže kliknete-li na něj jednou levým tlačítkem myši, příslušná stránka se načte. Tento snadný pohyb internetem nám umožňuje tzv. hypertext. Jak název napovídá, není to jen obyčejný text. Můžeme si jej představit jako jednu stránku, ve které jednotlivá slova odkazují do jiných částí stejného textu nebo na další samostatné stránky. Tím vznikne jakási imaginární pavučina odkazů. Právě proto dostala tato služba název World Wide Web (celosvětová pavučina).

Služba FTP (File Transfer Protocol)

Internetové stránky americké vládní společnosti NASAProtokol FTP umožňuje přenos souborů (Files) internetem. V praxi je to většinou tak, že vám nejsou soubory na počítač posílány, ale že si je sami najdete a pomocí programu, který máte nainstalovaný, si je "stáhnete". Touto službou můžete přenášet také své soubory na vzdálené počítače. FTP je užitečnou službou zejména pro přenášení větších souborů, které mohou obsahovat různá data včetně programů.

Internetové adresy

Každému počítači na internetu je přidělena jednoznačná adresa, která se nazývá IP adresa. Je tvořena čtyřmi čísly oddělenými tečkami, např. 62.200.197.7. Vepíšete-li toto číslo do adresní řádky a stisknete klávesu Enter, stránka se vám načte. Bylo by však dost obtížné pamatovat si desítky číselných adres, a proto byl zaveden systém tzv. doménových jmen, který k některým IP adresám přiřadil slovní podobu. Doménová adresa se skládá z několika slov oddělených tečkami, např. www.knihy.cz. Za poslední tečkou se nachází vrcholová doména, kterou tvoří zkratka státu. V případě České republiky se jedná o zkratku z anglického názvu Czech Republic, tedy .cz. Každý stát má svoji vrcholovou doménu, například .de (Německo), .fr (Francie), .it (Itálie), .ru (Rusko) a další. Výjimku tvoří Spojené státy, ve kterých internet vznikl, protože původně nebylo nutné rozlišovat adresy podle států, ale podle oborů. Dnes rozeznáváme šest základních trojpísmenných zkratek, které přísluší americkému internetu: .com (commercial) - adresy komerčních firem nejen v USA, např. www.ford.com .gov (government) - vládní a státní organizace, např. www.nasa.gov .edu (education) - školy a univerzity .org (organisation) - neziskové organizace, např. www.greenpeace.org .mil (military) - americké vojenské organizace .net (network) - firmy zabývající se internetem a počítačovými sítěmi. Nejvíce však využijete koncovky .cz a .com. Okno prohlížeče s ukazatelem myšiPřed poslední tečkou doménové adresy se nachází tzv. doména druhého stupně - v našem případě slovo "knihy". Toto slovo si volí a registruje majitel konkrétních internetových stránek. Často to bývá jméno firmy nebo nějaký obecný název, který se dá dobře zapamatovat. Toto slovo je vždy bez mezer, háčků a čárek. Pokud má adresa více slov, může se použít zkratka, nebo se slova spojují, např. www.nkp.cz nebo www.ceskenoviny.cz. Používání zkratky WWW na začátku doménové adresy je nepsaným pravidlem, které však nemusí být splněno. Mnoho adres vypadá jinak, např. internet.planeta.cz nebo pes.eunet.cz. Odvození adresy vám může ušetřit mnoho času. Víte-li třeba, že hledáte firmu Microsoft v České republice, není nic snazšího než ji zkusit sestavit: je to v ČR, firma Microsoft a chceme hlavní stránku, tedy www.microsoft.cz. Uvidíte, že to funguje. Zkuste sami najít třeba stránku věnovanou českému hokeji. Ve světě to platí úplně stejně, hledáte-li stránky věnované počasí na celém světě (počasí je anglicky weather), pak adresa bude určitě www.weather.com.

SLOVNÍČEK POJMŮ

WWW - služba internetu, umožňující prohlížení stránek, postavená na principu hypertextu FTP - služba internetu, umožňující stahování a posílání souborů po internetu, zároveň název programu k tomu určeného IP adresa - internetová adresa v číselné podobě, posloupnost čtyř čísel oddělených tečkami, max. hodnota každého čísla je 255 Doménová adresa - jmenná podoba IP adresy, usnadňující zapamatování v podobě: www.doména druhého stupně.vrcholová doména Doménový server (DNS = Domain Name Server) - zajišťuje překlad mezi číselnou a slovní podobou adresy. Je nezbytný, protože počítače mezi sebou komunikují pomocí čísel Hypertext - text provázaný odkazy, tvoří základ www HTML (Hypertext Markup Language) - programovací jazyk používaný pro tvorbu hypertextových dokumentů (internetových stránek)

Autor

Antonín Drahovzal Repro autor