Osudy PET lahví

Sdílej
 
Mezi obalovými materiály pro nealkoholické nápoje dnes jednoznačně kraluje PET neboli polyetylentereftalát. Jméno má podivné, ale všichni ho dobře známe. PET lahví jsou v obchodech plné regály.

Mezi obalovými materiály pro nealkoholické nápoje dnes jednoznačně kraluje PET neboli polyetylentereftalát. Jméno má podivné, ale všichni ho dobře známe. PET lahví jsou v obchodech plné regály.

Foto
POROVNÁNÍ SE SKLEM

Lahví na jedno použití se jen u nás ročně prodá kolem jedné miliardy, což představuje asi 40 000 tun PET. Skleněné láhve lze sice naplnit opakovaně a tím šetřit suroviny, ale při vymývání se používají agresivní chemikálie. Sklo je navíc těžké a na jeho dopravu se spotřebuje více nafty. Oba materiály mají své výhody i nevýhody. Platí, že skleněné láhve jsou z hlediska životního prostředí tím méně vhodné, na čím větší vzdálenost jsou k zákazníkovi dováženy. Za kritickou hranici se někdy považuje 150 km. Vozí-li se z větší dálky (což se skutečně často děje), je zřejmě ekologičtější používat PET. Dopátrat se v tomto případě pravdy je ale obtížné, protože do hry vstupuje obrovské množství různých faktorů.

CESTA K RECYKLACI

Důležité je, co se s použitými obaly stane. Vyhodíte-li láhev do normálního koše, proletí bez užitku komínem spalovny nebo bude po staletí zabírat místo na skládce (PET se totiž v přírodě téměř nerozkládá). Mnohem rozumnější je vyhledat speciální kontejner na plasty. Neustále jich přibývá a většina z vás nějaký v blízkém okolí určitě najde. Kvůli úspoře místa je dobré láhev před vyhozením sešlápnout. Vytříděné PET láhve je možno recyklovat a použít k výrobě vláken, tašek, nábytku, koberců a řady dalších užitečných věcí.