Ptáte se - odpovídáme

Sdílej
 
V odpovědně v č. 24/47 jste (zkráceně vzato) tvrdili, že při fotosyntéze listí stromů vyrábí kyslík. A já se ptám: Co kyslík vyrábí, když se listí stromů zbarví dožluta a pak opadá? Miroslav M., Praha 9

V odpovědně v č. 24/47 jste (zkráceně vzato) tvrdili, že při fotosyntéze listí stromů vyrábí kyslík. A já se ptám: Co kyslík vyrábí, když se listí stromů zbarví dožluta a pak opadá?
Miroslav M., Praha 9

Foto
Ve zmíněné odpovědně jsme nepsali o kyslíku, ale o organických látkách, které jsou hlavním "výrobkem" fotosyntézy. Kyslík sice vzniká také, ale pouze jako odpadní produkt. (Rostliny ho zároveň spotřebovávají dýcháním, to je však jiná reakce, která s fotosyntézou přímo nesouvisí. K tomuto tématu najdete více pod odkazem "Jak dýchají rostliny?" v přírodovědné poradně na www.iabc.cz nebo v ABC č. 26/46.) Listnaté stromy přijímají kyslík pro dýchání téměř výlučně povrchem listů. Mohlo by se tedy zdát, že se v zimě, když listy opadají, mohou udusit. Stromy ovšem upadají do jakéhosi zimního spánku. Přestanou růst a jejich nároky na kyslík se výrazně sníží. A jak je možné, že se v zimě neudusíme my? Listnaté stromy samozřejmě nejsou jediným zdrojem kyslíku, jehličnaté lesy v jeho výrobě pokračují i během zimy. Vzduch navíc neleží líně nad jedním místem, vzdušné proudění průběžně celou zemskou atmosféru promíchává. Takže o kyslík, který dýcháme, se starají i stromy v sibiřské tajze, tropické pralesy a v neposlední řadě i mořské mikroskopické řasy. Sezonní pokles fotosyntézy v našich zeměpisných šířkách se proto na koncentraci kyslíku neprojeví. Ta je na celé Zemi v každém ročním období neměnná - přibližně 21 %.