Boj mezi silami

Sdílej
 
Plastikový pohárek, tenký provázek, prázdný obal kuličkového pera, nůžky, ruličku izolepy a kuličky.

ZÁBAVNÁ FYZIKA

POTŘEBUJETE
Plastikový pohárek, tenký provázek, prázdný obal kuličkového pera, nůžky, ruličku izolepy a kuličky.

POKUS
Vyvrtejte do okraje pohárku dva otvory, do každého otvoru uvažte kousek provázku a konce svažte dohromady. Na vzniklý uzel upevněte další kousek provázku dlouhý asi 40 cm. Provlečte provázek obalem kuličkového pera a přivažte na konec ruličku izolepy (nebo jinou zátěž). Poté naplňte pohárek kuličkami a postavte ho na rovnou plochu. Vezměte do ruky obal kuličkového pera a rychle otáčejte izolepou. Po chvíli se zvedne pohárek s kuličkami z podložky.

VYSVĚTLENÍ
Otáčivý pohyb izolepy vytváří tlak směrem ven, tzn. odstředivou sílu, která táhne provázek nahoru a překonává přitažlivost, které podléhá plastikový pohárek.