Nejhlasitější savci světa

Sdílej
 
Největší primáti Nového světa jsou současně nejhlasitější opice, a možná i savci vůbec, na celém světě. K mimořádnému hlasovému výkonu je příroda vybavila zvětšenou jazylkou a rezonančním vakem tvořeným vychlípeninou jícnu.

Největší primáti Nového světa jsou současně nejhlasitější opice, a možná i savci vůbec, na celém světě. K mimořádnému hlasovému výkonu je příroda vybavila zvětšenou jazylkou a rezonančním vakem tvořeným vychlípeninou jícnu.

Foto
Každé ráno se v mnoha oblastech tropického deštného lesa Střední a Jižní Ameriky rozléhá podivný zpěv. Ryt mické houkavé zvuky připomínající dunivý hlas bubnů se nesou krajem na mnoho kilometrů daleko, chór sílí, jak se přidávají další a další zpěváci. To se v korunách stromů probouzejí vřešťani a celému světu dávají najevo - tady jsem pánem! Tady je můj domov, moje území a běda každému, kdo se odváží překročit jeho hranice!

SOUBOJE ZPĚVEM

Mohutné špičáky opice na obrázku vzbuzují oprávněné obavy. Ale vřešťan pláštíkový (Alaouatta palliata) je nepoužívá k lovu či zabíjení kořisti. Stejně jako všichni ostatní vřešťani je totiž přísný vegetarián a živí se výlučně listy, pokud možno mladými, a plody stromů. Zvířata žijí v menších tlupách (bývá v nich kolem deseti jedinců), které obývají určité teritorium. Setkají-li se dvě tlupy na jeho hranicích, dojde k souboji. Ale i v tomto případě použije vřešťan svůj úctyhodný chrup pouze k zastrašování vetřelců - jeho hlavní zbraní je zpěv. Vůdčí samci se začnou překřikovat, postupně se přidávají i další dospělá zvířata, až nakonec ve všeobecném a ohlušujícím "zpěvu" jedna tlupa ustoupí. Uvnitř skupiny se však zvířata chovají vůči sobě mírumilovně, o mláďata se stará celá tlupa a pouze v případě, že se vlády ujímá nový samec, může nejmladší mláďata v tlupě zabít, aby se dříve dočkal vlastních potomků.

VŘEŠŤANI
Foto
Patří do čeledi malpovitých ( Cebidae ), což jsou výlučně středo- a jihoamerické opice. Vlastních vřešťanů rodu Alouatta dnes vědci rozlišují sedm (někteří osm) druhů. Mezi nejznámější a nejpočetnější patří vřešťan rezavý ( A. seniculus ), který je spolu s vře šťanem černým ( A. caraya ) i největším druhem, a vřešťan pláštíkový ( A. palliata ). Všichni vřešťani mají dlouhý chápavý ocas, který je na konci na spodní straně holý a jeho pokožka je bohatě protkána hmatovými nervy. Samci mají nápadně robustní dolní čelist a díky svému hlasovému orgánu vypadají, jako by měli dvojitou bradu. Tento dojem ještě umocňují kratší či delší vousy.