Nejznámější parta slaví 65 let

Sdílej
 
Stále mladí Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka. Pro někoho neživotní vzorňáci, pro jiného vzor hodnýná sledování. Jedněmi zbožňovaní, jinými zatracovaní, ostatně jako celé dílo Jaroslava Foglara. Přesto Rychlé šípy stále žijí mezi námi.

Stále mladí Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka. Pro někoho neživotní vzorňáci, pro jiného vzor hodnýná sledování. Jedněmi zbožňovaní, jinými zatracovaní, ostatně jako celé dílo Jaroslava Foglara. Přesto Rychlé šípy stále žijí mezi námi.
Na počátku obou rychlošípovských příběhů, jak kresleného, tak psaného, byl shodně tenisový míček - v kresleném příběhu to bylo u Šmejkalovy ohrady, v úvodní kapitole knihy Záhada hlavolamu zase na tenisovém hřišti Dvorce. Jako by autor předvídal pozdější velkou slávu tenisu v našich zemích. Slávu sportu, se kterým jsme se však již nikdy v příbězích Rychlých šípů nesetkali. Zato s legendární pěticí se setkáváme snad na všech možných i nemožných místech. Ve filmu i v televizi, v rozhlase, na deskách, v divadle, v muzikálu, v písničkách, v počítačových i stolních hrách, na kartách, v omalovánkách, v hlavolamech, v různých soutěžích, na poštovních razítkách i v názvech ulic.

MY CHCEME DIVADLO!

Toto heslo skandovaly děti před divadelním představením Rychlých šípů v jejich klubovně. Představení dopadlo neslavně. Ovšem skutečné divadelní hry inspirované příběhy Rychlých šípů si vedou výborně. V roce 1991 byla v Městském divadle v Mostě premiéra hry Rychlé šípy a Záhada hlavolamu. V rámci Pražského jara 2000 měl ve Vinohradském divadle premiéru muzikál Rychlé šípy v provedení Dětské opery Praha.
Rekord co do počtu repríz (zatím více než 150) i úspěšnosti drží divadelní komiks Rychlé šípy aneb Hlídka malého skauta v podání Slováckého divadla v Uherském Hradišti, uvedený poprvé v říjnu 2000. Toto představení s úpravami převzalo pražské divadlo Rokoko, které chystá na letošní prosinec další kus - Rychlé šípy v zimě. Brněnské loutkové divadlo Radost letos v dubnu premiérově předvedlo hru Rychlé šípy aneb Kam se poděli gentlemani.

DO STÍNADEL

Mnoho čtenářů hledalo a hledá tajuplnou čtvrť Vontů, aniž by se mohliopřít o nějaké přesnější údaje. Jaroslav Foglar o tom celá léta mlčel. Pojmenování Stínadla se vyskytuje na řadě míst naší republiky, ať už jde o názvy míst či ulic. Stínadla velmi dobře znají například příznivci fotbalu v Teplicích, obyvatelé Písku, Valašského Meziříčí, Sedlčan, Pelhřimova či Třebíče. Které z míst se Foglarovi stalo vzorem k pojmenování nebezpečné části města? Nemohla to být Stínadla v Ledči nad Sázavou? Nedaleko ve Sluneční zátoce spisovatel od roku 1925 v létě tábořil se svým oddílem a ještě předtím sem jezdil k příbuzným. Nevíme. Jisté je, že nemůžeme hledat v Kuřimi, protože tamější názvy ulic Vontská, Losnova či Rozdělovací - ale také Dušínova, Metelkova, Hojerova nebo Foglarova - jsou až výsledkem smyslu pro neotřelé nápady tamních městských představitelů v roce 1999.
Hledání Druhé strany, části města, ve které bydlely Rychlé šípy, je stejně namáhavé jako pátrání po Stínadlech. V prvním vydání Záhady hlavolamu, která vycházela na pokračování v časopise Mladý hlasatel v roce 1940,se sice píše, že do města Rychlých šípů se Jindra Hojer přistěhoval z Brna, ale tento jediný konkrétní vylučovací údaj se už v žádném dalším vydání neobjevil.

PO STOPÁCH PŘÍBĚHŮ

Mezi více než třemi stovkami kreslených příběhů Rychlých šípů můžeme nalézt i takové, ke kterým lze doložit konkrétní událost sloužící jako předloha. Foglar často čerpal ze zážitků ve svém oddíle - pražské skautské Dvojce - Hoších od Bobří řeky. Například příběh o závodech na strágule má základ v předvedení tohoto vozítka na oddílovém táboře ve Sluneční zátoce v roce 1934. Rovněž vodní skluzavka, postavená z prken Červenáčkem při táboření na ostrově je inspirována toboganem vyrobeným opět ve Sluneční zátoce na táboře v roce 1936 a 1939. V roce 1939 v Mladém hlasateli vedle kresleného příběhu na poslední stránce vyšla na titulní straně i fotografie skutečné skluzavky. Foglarův oddíl několikrát pobýval na chatě jeho příbuzných u zlatonosné říčky Kocáby (poprvé již za první republiky). Právě tam se Dvojka seznámila s podivným stavením a pomateným člověkem, který se pokoušel o rýžování zlata, dům oplotil a rozmístil okolo výstražné cedule. Je vám to povědomé? Ano, jde o pozdější příběh Rychlé šípy v Údolí záhad. Na stejném místě pořádá pravidelně Česká tábornická unie mistrovství v rýžování zlata - světové i republikové.

MISS FOGLAROVEK

Říká se, že knížky Jaroslava Foglara jsou o klucích a pro kluky, ale průzkumy a ankety mezi čtenáři ukazují, že zájem je značný i mezi děvčaty. To, že dívčích tváří ve foglarovkách není zrovna málo a vůbec nejsou nevýrazné, dokazuje soutěž Miss foglarovek, uspořádaná již několikrát pražskou pobočkou Sdružení přátel Jaroslava Foglara, ve které se mezi sebou utkaly ženské postavy z Rychlých šípů. Výsledky průběžných kol jsou na internetovém serveru www.bohousek.cz, finále se teprve chystá.

VEČER SVĚTEL

Svátek přátel Rychlých šípů se slaví každoročně 17. 12. jako připomínka vydání prvního kresleného příběhu Rychlých šípů v časopise Mladý hlasatel. Bylo to 17. 12. 1938. Knižní vontský svátek Večer světel vznikl z původně protestní lampionové akce ve Stínadlech kvůli nepochopení potřeb mladých Vontů dospělými. V novodobé historii, například v roce 1988, Večerem světel foglarovci usilovali o obnovení vysílání tehdy zakázané televizní Záhady hlavolamu z roku 1969. V současnosti se na různých místech konají setkání, ale také jednotlivci večer zapalují svíčky či vyvěšují lampiony. Informace o Večeru světel najdete na adrese vecersvetel.stinadla.cz.

NÁSLEDOVNÍCI

Příliš se neví o tom, že Rychlé šípy byly vlastně čtenářským klubem časopisu Mladý hlasatel a později Foglarovým čtenářským klubem týdeníku Vpřed. Mezi několika desítkami tisíc tehdejších klubů měly číslo 1 a mnoho jejich současníků se je snažilo napodobit. V šedesátých letech minulého století, v zlaté éře klubů ábíčka, se na stránkách našeho časopisu po delší nedobrovolné přestávce znovu začalo objevovat i jméno Jaroslava Foglara pod články a náměty na klubovní činnost a autor sám měl nakonec jednu stovku klubů na starosti. V této době se na stránkách ABC objevil i Foglarův druhý nejrozsáhlejší kreslený seriál Kulišáci z klubovního prostředí. Většina z kulišáckých příběhů byla na sklonku 60. let překreslena podle Foglarova přání do nových příběhů Rychlých šípů.
V současné době organizuje dětské kluby, které si podle svých představ a námětů starších kamarádů připravují svoji činnost, Sdružení přátel Jaroslava Foglara. In formace o jejich činnosti lze najít na internetové adrese kluby.adam.cz. Nynější dětské kluby nejsou tak slavné, ale jsou živoucí a každému dostupné. Rychlé šípy slaví své šedesáté páté narozeniny vesele, protože na schůzkách v klubovnách i v přírodě na výpravách se setkávají se svými nástupci.

S PRAVÝM JINDROU HOJEREM

Návštěvníci sté a sté padesáté reprízy Rychlých šípů v Slováckém divadle mezi sebou mohli přivítat živého Jindru Hojera, dávného člena Foglarova oddílu, jehož jméno autor použil pro jednu z postav Rychlých šípů.