Život pod vodou

Sdílej
 
Při nákupu kamery je třeba myslet na to, že až na několik málo výjimek, jakou jsou třeba záběry "podmořské krajiny" či velkých živočichů, se velikost většiny objektů našeho zájmu bude pohybovat v řádech centimetrů až decimetrů, takže je budeme muset fotografovat ze vzdálenosti několika desítek centimetrů až metru.

ZRCADLOVKU, NEBO SPECIÁLNÍ KOMPAKT?

Při nákupu kamery je třeba myslet na to, že až na několik málo výjimek, jakou jsou třeba záběry "podmořské krajiny" či velkých živočichů, se velikost většiny objektů našeho zájmu bude pohybovat v řádech centimetrů až decimetrů, takže je budeme muset fotografovat ze vzdálenosti několika desítek centimetrů až metru.
Většího úspěchu proto vždy dosáhnete s jednoduchou zrcadlovkou v jednoduchém plastovém boxu než s drahým kompaktem určeným pro fotografování pod vodou, který ostří až od jednoho metru stranu operativnější v oněch vzácných případech, kdy se náhle v blízkosti objeví velký živočich, třeba želva či rejnok.

V JAKÉ HLOUBCE

Protože voda pohlcuje část spektra slunečního světla, jsou záběry pořízené ve větší hloubce převážně modré. Snímky s přijatelnými barvami pořídíte pouze na mělčině do asi pěti metrů. Ve větších hloubkách, budete-li chtít zachytit přirozené barvy, je nutný blesk. Měl by být umístěn co nejdál od osy objektivu, aby nepřezářil drobné částice vznášející se ve vodě před objektivem.

NA CO SI DÁT POZOR

Pokud budete fotografovat při šnorchlování, budete nutně potřebovat ještě další pomůcku, a to opasek s olovy, kterými se vyvážíte. Jinak vás vztlak vody vytáhne na hladinu dříve, než stačíte na dně zaostřit. A to nejdůležitější na závěr. Na prvním místě je bezpečnost! Při fotografování musíte mít vždy přehled o tom, co se děje kolem vás, vždy dodržujte všechny zásady bezpečného pobytu v tomto pro člověka cizím prostředí.

(Všechny snímky jsou fotografovány "na nádech" v hloubkách do pěti metrů)