Milé čtenářky, milí čtenáři,

Sdílej
 

Ještě jsem se snad ve své novinářské praxi nesetkala s dospělým člověkem, který by neznal časopis ABC. Pro někoho je to ábíčko, pro druhého ábécéčko, ale na tom vlastně zase tak nezáleží. Všichni si vzápětí vzpomenou, co pro ně tento časopis znamenal, jak je ovlivnil. Většinou se rozpovídají o tom, jak se alespoň na chvíli ve svém životě stali papírovými modeláři a dnes už s úsměvem popisují nesnáze, které je při tom provázely.
Vystřihovat a lepit papírové modely z ABC, to chce řádnou dávku šikovnosti a hlavně trpělivosti. Ale ten, kdo to umí dobře, pak sklízí obdiv u všech ostatních. Občas se nás ptáte, kdo vystřihovánky, s nimiž se setkáváte na výstavách, které pořádáme, vlastně slepuje. "Jste to vy v redakci?" vyzvídáte a nás těší váš zájem. Ne, v redakci na to opravdu není klid. Tady celý časopis vymýšlíme, píšeme články, radíme se, jaké necháme připravit vystřihovánky, samolepky, plakáty či sešitové přílohy. Vystřihovánky pak zpracují autoři, jejichž jména dobře znáte ze stránek ABC. Než ale svou práci odevzdají, musejí vyzkoušet, jestli je vystřihovánku opravdu možné slepit. Vzniká pracovní model, na němž se opraví ještě drobné chyby, autor zanese změny na papír nebo do počítače, napíše, jak při slepování postupovat a tím většinou jeho práce končí.
Na lepení modelů, jež mají ABC reprezentovat na fotografiích či výstavách, máme další okruh spolupracovníků, jejichž jména jsou na konci každého návodu uvedena. Takže v redakci nemáme kolegu, který by lepil jednu vystřihovánku za druhou. Mimochodem, papírový model motorového letadla bratří Wrightů z dnešního čísla je novinka od Ladislava Badalce a já vám můžu říct, že budí velkou pozornost. Všichni návštěvníci naší redakce jsou z tohoto modelu, který slepil František Sochor, nadšeni.