Klapačka

Sdílej
 
V pašijovém týdnu od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty bývalo u nás zvykem nahrazovat zvony, které "odletí do Říma", zvukem řehtaček nebo klapaček. Klepání, hrkání, hrčení či klapotání bylo vždy výsadou chlapců, kteří si často sami řehtačky nebo klapačky vyráběli. Na Bílou sobotu, kdy se zvony "vracejí z Říma", chodilo se dopoledne klapat naposledy. Přitom chlapci táhli Jidáše schovaného pod senem v dřevěném nazdobeném voze.

V pašijovém týdnu od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty bývalo u nás zvykem nahrazovat zvony, které "odletí do Říma", zvukem řehtaček nebo klapaček. Klepání, hrkání, hrčení či klapotání bylo vždy výsadou chlapců, kteří si často sami řehtačky nebo klapačky vyráběli. Na Bílou sobotu, kdy se zvony "vracejí z Říma", chodilo se dopoledne klapat naposledy. Přitom chlapci táhli Jidáše schovaného pod senem v dřevěném nazdobeném voze.
Takto obcházeli stavení a u každých vrat pořádně "zarambasili" a volali (koledovali): "Páni, paní, dejte něco za klapání!" Vyrobte si pro letošní Velikonoce podle našeho návodu vlastní klapačku.

POTŘEBNÝ MATERIÁL A NÁŘADÍ

Foto
Překližka nebo lišta 5 x 26 x 100 mm, špalík 30 x 24 x 80 mm, hůlka (např. z násady od koštěte) ¤ 20 mm a délka 200 mm, ¤ 6 mm a délka 30 mm, prkénko 25 x 65 x 180 mm. Pravítko, tužka, pilka, vrtačka, vrtáky ¤ 4,5 a 6; plochý vrták 20 mm (obr. 8), rašple, smirkový papír různé hrubosti a lepidlo na dřevo.

POSTUP PRÁCE

Nejdříve sestavte paličku, která se skládá z topůrka a špalíku. Topůrko (obr. 1) vyřízněte z lišty nebo překližky. Na jedné straně ho provrtejte a ořízněte pilkou nebo obruste rašplí do oblouku poloměru r = 13 mm. Smirkovým papírem mírně zaoblete ostré hrany a jemnějším povrch vyhlaďte. Dále naměřte a uřízněte špalík (obr. 2), skrz který provrtejte pět děr vrtákem průměru 4,5 mm (obr. 3), jež dále prořízněte a vybruste např. rašplí, aby vznikl otvor obdélníkového tvaru. I u špalíku obruste hrany a vyhlaďte povrch. Do vzniklého otvoru musí zapadnout topůrko (obr. 4). Když otvor uděláte příliš velký, špalík bude při klapání vypadávat. Proto do něho topůrko přilepte nebo připevněte z boku hřebíčkem. Nyní naměřte a uřízněte hůlku (obr. 5), kterou podobně jako u topůrka na jednom konci zaoblete. Na druhém konci vyřízněte drážku a kolmo k ní provrtejte otvor průměru 6 mm. Pak hůlku vyhlaďte a spojte čepem (obr. 6) s paličkou (obr. 4). Nakonec naměřte a uřízněte prkénko (obr. 7), do jehož středu provrtejte plochým vrtákem (obr. 8) otvor průměru 20 mm. U prkénka zaoblete hrany, vyhlaďte povrch a do jeho otvoru zasuňte hůlku s paličkou (obr. 4) tak, aby v poloze topůrka kolmo k hůlce byl čep od prkénka 40 mm. I zde součásti přilepte nebo přitlučte hřebíčkem, jestliže jsou volné. A jak to funguje? Stačí, když s klapačkou kývete sem a tam. Čím rychleji budete rukou pohybovat, tím silnější bude zvuk.