Měděný strom

Sdílej
 
Kovy můžeme rozdělit na ušlechtilé a neušlechtilé podle toho, jak ochotně tvoří sloučeniny. Platí, že méně ušlechtilý kov (např. železo) dokáže vytěsnit ušlechtilejší kov z jeho sloučenin (např. z měďnaté soli). Samotná "ušlechtilost" má historické pozadí, protože mnoho nereaktivních, ušlechtilých kovů patří mezi kovy velmi ceněné (např. zlato a stříbro).

Kovy můžeme rozdělit na ušlechtilé a neušlechtilé podle toho, jak ochotně tvoří sloučeniny. Platí, že méně ušlechtilý kov (např. železo) dokáže vytěsnit ušlechtilejší kov z jeho sloučenin (např. z měďnaté soli). Samotná "ušlechtilost" má historické pozadí, protože mnoho nereaktivních, ušlechtilých kovů patří mezi kovy velmi ceněné (např. zlato a stříbro).

"Transmutace" železa na měď

Ponořte několik očištěných a odmaštěných železných hřebíků do roztoku síranu měďnatého (1 lžička na 100 ml vody). Pozor jed! Pracujte v ochranných pomůckách a pod dohledem dospělých! Hřebíky se ihned červeně zabarví vyloučenou mědí a postupně se na povrchu vyloučí tmavě rezavý prášek kovové mědi, který posléze začne odpadávat. Modrá barva roztoku zmizí a změní se v nažloutlou. Tímto způsobem však nepřipravíme větší krystaly. Ty lze získat jen tehdy, necháme-li je růst pomalu. Proto zkusíme v dalším experimentu udržovat stálou nízkou koncentraci měďnaté soli. Při troše trpělivosti vypěstujeme až několikacentimetrový "měděný strom".

Zasaďte hřebík, zalévejte solí...

Do velké zavařovací sklenice nasypte modrou skalici (asi 5 cm vysokou vrstvu) a vložte brčko, které by mělo sahat ode dna k hornímu okraji sklenice (pro odplynění). Dále opatrně nasypte 5-8 cm vysokou vrstvu chloridu sodného (kuchyňské soli) tak, aby nedošlo k promíchání vrstev. Navrch upěchujte vrstvu vaty nebo buničiny (proti víření chloridu sodného při nalévání) a do sklenice položte očištěný a dobře odmaštěný železný hřebík. Pak vše opatrně přelijte nasyceným roztokem chloridu sodného (roztok je nasycen, když už se více látky nerozpouští) tak, aby horní konec hřebíku byl asi 2 cm pod hladinou. Pak sklenici uzavřete a asi měsíc nechte v klidu. Zelená měďnatá sůl (tetrachloroměďnatan) pomalu prostupuje ode dna sklenice přes vrstvu chloridu sodného k železu, na kterém vyroste krásný, několikacentimetrový strom z velkých červených krystalů kovové mědi. Kapalina na povrchu se zabarví žlutohnědě vznikající železitou solí.

***

Pomůcky k pokusu:

Velká zavařovací sklenice, brčko, vata nebo buničina, plastová lžička, železné hřebíky očištěné smirkovým papírem, pentahydrát síranu měďnatého (modrá skalice, k dostání v drogerii), chlorid sodný (kuchyňská sůl), ochranné pomůcky (plášť, rukavice, brýle).