Vyznáte se v DVD formátech? 2/2

Vyznáte se v DVD formátech? 2/2
Sdílej
 

Dříve byly dostupné pouze mechaniky, které četly nebo vypalovaly buď DVD typu (+), nebo typu (-). To už dnes samozřejmě neplatí, protože téměř veškeré mechaniky jsou „kombinované“ a poradí si se vším. Proto se dnes příliš nemusíme zajímat o použitou technologii a stačí se soustředit na jednotlivé typy.

POUZE ZÁPIS


DVD +/- Recordable (zapisovatelné): na tento disk můžeme zapisovat - sice je to možné pouze jednou, ale existuje zde také možnost vypálit data postupně na několikrát, avšak pouze způsobem, že připíšeme další k již existujícím. Zde DVD-R pokulhává za DVD+R, protože takto několikrát vypálené DVD-R disky nemusejí všechny mechaniky přečíst. Na druhou stranu je při normálním vypálení kompatibilnější se staršími stolními přehrávači.

DVĚ VRSTVY


DVD +/- R Double Layer (dvojitá vrstva): DVD disk, který má dvě nad sebou položené zapisovatelné vrstvy, takže funguje stejně jako DVD +/- R, ale s dvojnásobnou kapacitou.

PŘEPIS


DVD +/- ReWritable (přepisovatelné): data na tento disk můžeme vypálit několikrát. Před každým dalším přepisem se data smažou a disk se pak chová jako nové prázdné DVD +/- R médium. Takto jej můžeme přepsat až 1000x.

AŽ STO TISÍC


DVD - Random Access Memory (volně přístupná paměť): tyto disky se v lecčems podobají DVD-RW médiím. Vyznačují se nezvykle vysokou spolehlivostí (až 30 let) a lze je přepsat až 100 000x. Protože na ně lze snadno zapisovat a číst z nich podobně, jako je tomu u pevného disku, nacházejí v dnešní době uplatnění mj. ve stolních DVD rekordérech.