Kudlanka nábožná

Kudlanka nábožná
Sdílej
 

U nás patří k nejvzácnějším teplomilným druhům hmyzu. Přestože se s ní v přírodě setkal málokdo, zná ji úplně každý. Má špatnou pověst a její jméno poněkud hanlivý nádech - nazvete-li někoho kudlankou, určitě to nebude považovat za lichotku.


Kudlanky jsou ve skutečnosti elegantní a dokonalý výtvor přírody, skvěle přizpůsobené dravému způsobu života. Mají obrovské vyklenuté oči, a ještě k tomu dovedou otáčet a naklánět hlavu, takže mají téměř úplný kruhový rozhled a bezpečně zaznamenají i ten nejnepatrnější pohyb ve svém okolí. Přiblížíte-li se ke kudlance, snadno postřehnete, jak vás sleduje a otáčí za vámi hlavu. Oči jsou od sebe dost vzdálené, kudlanka proto vidí prostorově, což jí umožňuje naprosto přesné zaměření kořisti.

Neviditelný lovec

K úspěšnému lovu slouží kudlance také skvělé maskování - není to jen díky jejímu zbarvení, ale i díky štíhlému, protáhlému tvaru těla. Když sedí mezi stébly trávy nebo na větvičce nízkého křoví, připomíná úzký zelený list. Podobnost s listem umocňují i kývavé pohyby, jimiž se přesunuje z místa na místo. To však neznamená, že se kudlanka neumí pohybovat rychle, v případě nebezpečí běhá v husté vegetaci nečekanou rychlostí - v jednom okamžiku ji vidíte, a než stačíte mrknout, je pryč.

Modlitba smrti

Kudlanka loví ze zálohy. Neviditelná číhá mezi vegetací a čeká, až se neopatrný hmyz přiblíží na dosah jejích přeměněných předních končetin. Ty už neslouží k chůzi, kudlanka se pohybuje pouze po čtyřech a přední pár skládá k hrudi. Vypadá to, jako by spínala ruce k modlitbě - to jí ostatně dalo ve většině jazyků včetně českého jméno. Když zaznamená ve své blízkosti pohyb hmyzu, zpozorní a sleduje ho. Někdy se k němu sama opatrně přibližuje. Jakmile je dost blízko, "sepnuté ruce" se vymrští vpřed a promění se v ostrý zavírací nůž. Svou kořist kudlanka díky dokonalému zraku jen málokdy mine. A co sevře do svých kleští, je ztraceno.


Vizitka

Kudlanka nábožná
Odborné jméno: Mantis religiosa
Zařazení: hmyz, řád kudlanky (Mantodea)
Výskyt: u nás jen na jižní Moravě, jinak teplé oblasti celé Eurasie, severní a tropická Afrika, zavlečena do Severní Ameriky
Velikost: samičky až 7,5 cm, samci menší, štíhlejší
Potrava: hmyz včetně menších příslušníků svého druhu
Období výskytu: červen až srpen (u nás, na jihu dříve)
Status: vzácný teplomilný druh, přísně chráněný