Jedinečné otisky - Daktyloskopie

Sdílej
 

Téměř v každé detektivce se vyskytuje otisk prstu - častěji než všechny ostatní stopy dohromady. Co je na něm tak důležitého, že i po sto letech využívání je zajímavý? Proč už daktyloskopie nebyla nahrazena lepší technologií?
Otisky prstů se vyskytovaly na pečetích a důležitých dokumentech například ve staré Číně. Nikdo však dnes neví, zda si tyto civilizace uvědomovaly hodnotu otisku prstu pro účely identifikace osoby nebo zda tak činily pouze z rituálních nebo jiných důvodů. Další důležité období přichází na konci 19. století. V různých zemích se začíná daktyloskopie využívat pro identifikaci zločinců. Zjistilo se, že každá osoba zanechává při kontaktu s předmětem otisk prstu – malé množství potu, který zůstane na povrchu předmětu. Jak dlouho? Záleží na okolním prostředí. Může se jednat o týdny až roky. Nejstarší otisk prstu byl zviditelněn na dopise po čtyřiceti letech. Ani na první pohled velmi nepříznivé podmínky (v dešti nebo dokonce pod vodou) často nezničí otisk ihned a je možné jej speciálními metodami zviditelnit.

Daktyloskopie včera

Jak narůstal počet osob v policejních kartotékách, stávalo se ruční hledání neefektivním, časově náročným a mohlo dojít k přehlédnutí otisku nebo zařazení do špatné kategorie. Pak pachatel podle stopy nebyl dopaden vůbec. Například v USA v 70. letech minulého století existovalo kolem 170 milionů jednotlivých otisků prstů. Prohledat ručně takový soubor nebylo možné – jednalo by se o práci na desítky let. Ruční třídění přestalo být efektivní v téměř všech státech a na pomoc přišel počítačový systém.
Daktyloskopie dnes

Otisky prstů jsou nejčastěji využívány pro policejní účely, tj. k identifikaci zločinců. Pokud osoba spáchá trestný čin, je kromě jejích osobních údajů pořízena také fotografie a jsou jí odebrány otisky všech prstů a dlaní. Dále se daktyloskopie využívá pro identifikaci osob žádajících o azyl v zemích Evropské unie nebo žadatelů o víza. Je totiž nemožné najít stejné otisky prstů, ale najít velmi podobné tváře ano. Dále se otisky prstů ukazují jako užitečná metoda identifikace osob při různých katastrofách, nehodách a teroristických útocích.
Bezpečnost

Další využití daktyloskopie je v veřejném sektoru – v oblasti zabezpečení důležitých zařízení (jaderné elektrárny, vojenská zařízení), kde je prst osoby používán jako klíč pro vstup. Místo zámku je zde čtečka otisků prstů – otisk je následně porovnán s databází oprávněných osob a v případě, že se jedná o správnou osobu, je jí povolen vstup. Nehrozí, že si někdo otevře dveře něčím prstem? U kvalitnějších zařízení nikoliv – kromě obrazce papilárních linií sledují např. teplotu prstu, tep a vodivost. Pokud by se mohlo zdát, že se jedná pouze o prst, a nikoliv o „celého“ majitele, vstup bude odmítnut. Oprávněné osoby se tak nemusejí bát, že by jim někdo uřízl prst, aby se dostal do zabezpečeného prostoru. Existují sice ještě spolehlivější metody než otisky prstů – např. identifikace pomocí DNA, o které si povíme v dalších dílech, ale pro takovéto účely je analýza příliš zdlouhavá.
Nové metody

Pro účely zviditelňování se vyvíjejí stále nové metody. Ne každý otisk lze zviditelnit pomocí prášku. Existují povrchy (dřevo, některé druhy plastů apod.), na kterých se otisky zviditelňují velmi špatně. Proto se stále hledají nové chemikálie a prostředky (např. silné barevné světlo nebo laser), které zviditelní otisky pachatele na těchto površích.
Daktyloskopie zítra

Od příštího roku bude ve většině cestovních pasů kromě digitální fotografie také otisk prstu. Bude tak možné kdykoliv zkontrolovat, zda osoba, která se pasem prokazuje, je skutečně jeho majitelem. Od daktyloskopie však nelze očekávat zázraky. Zločinci možná přijdou na metody oklamání – např. transplantaci kůže na konečcích prstů ať již z cizích, nebo jiného vlastního prstu. Problémem současných metod totiž je, že většinou využívají pouze jeden prst (zejména palec nebo ukazovák). Osoba, která by si „přehodila“ kůži na bříškách prstů levé a pravé ruky, by v databázi neexistovala. Něco podobného se přihodilo již před více než sedmdesáti lety v USA, když byl zadržen pachatel, který na prstech papilární linie vůbec neměl! Při důkladné prohlídce těla však bylo zjištěno, že si nechal transplantovat na bříška prstů kůži z hrudníku.
Zatím nenahraditelná

Lze očekávat, že v určitých oblastech časem dojde k nahrazení daktyloskopie některou spolehlivější metodou, například identifikací podle duhovky – otisky prstů rozhodně nejsou jedinou možností identifikace osob. To však bude trvat minimálně několik desítek let. Po tuto dobu bude daktyloskopie plnit základní funkci, kterou plní téměř 120 let - identifikovat osoby. Navíc pro účely identifikace zločinců je daktyloskopie nenahraditelná – obrázek oka nám zločinec po sobě na místě činu nezanechá.


Výhody převažují

Mezi základní výhody daktyloskopie patří to, že se jedná o jednoduchou metodu. Pro pořízení kontrolního otisku postačí razítková barva a list papíru. Další předností je individuálnost otisků (každá osoba má jiný otisk prstu) a jejich stálost (po celou dobu života se kresba otisku nemění). K výhodám patří i to, že otisky lze odebrat i s použitím mírného násilí. Daktyloskopické důkazy jsou bez větších problémů přijímány ve většině zemí.
Mezi nevýhody patří to, že otisky nevědomě zanecháváme téměř všude a teoreticky hrozí riziko zneužití. Také počítačové zpracování stále není plně automatické a konečné dohledání se provádí ručně, což je časově náročnější.

Metody zviditelnění

Pokud se dotknete např. čisté skleničky, uvidíte v určitém úhlu svůj otisk. Podobným způsobem otisky prstů vyhledávají policisté – mění úhel pohledu a používají vhodné osvětlení. Takový postup je však vhodný pouze pro lesklé a hladké předměty (sklo, leštěná ocel) a nelze takto vidět otisk například na papíře nebo dřevěném stole. Pro tyto povrchy je možné použít buď jemný prášek, který se přilepí na otisk, nebo speciální chemikálie, které reagují se složkami potu – zpravidla s kuchyňskou solí nebo bílkovinou.

Počítačové vyhledávání

Ve filmech je porovnávání otisků velmi snadné – prostě se překryjí přes sebe a je rozhodnuto. V realitě je to složitější. Na počátku máme fotografii stopy z místa činu. Tu je třeba tzv. vyčistit (např. zbavit barevného pozadí) a následně zjednodušit - překreslit počítačem. Na překresleném zjednodušeném otisku se vyhledají markanty (začátky, ukončení a křížení papilárních linií) a výsledný otisk se převede do grafu. Vzdálenosti jednotlivých markantů se uloží do výkonného počítače, který je porovnává. Tolerována je malá odchylka, protože kůže je plastická. Pokud počítač najde stejný otisk, upozorní obsluhu, která výsledky ručně porovná.
K našemu případu

Jaké informace by daktyloskopie přinesla vyšetřovatelům z našeho případu? Otisky zajištěné na láhvi, zbrani a dopise na stole by mohly poukazovat na jednu nebo více osob. Otisky mohou obecně přinést mnohem více informací – z jejich umístění je možné usuzovat, jak někdo předmět držel. Zamyslete se např., jak držíte láhev, když z ní pijete. A teď si představte, že jinou lahví někdo někoho praští po hlavě. Otisk dlaně bude obrácený! Takové informace určitě poslouží vyšetřovateli.