Odkud přicházejí?

Sdílej
 
Vyhrajte celoroční vstupenku do pražské zoo!

1 Pes pralesní Před časem jsem četl povídku, ve které autor barvitě líčil život kanadských Eskymáků. Již od počátku se mi na ní cosi nezdálo - ale když nechal chudáky Eskymáky lovit tučňáky, měl jsem toho právě dost a začal přemýšlet, zda autor navštívil alespoň jednou v životě zoologickou zahradu (o tom, že by byl někdy v Kanadě, jsem ani neuvažoval). Ne nadarmo již staří Číňané nazývali zoologické zahrady zahradami moudrosti: pozorný návštěvník se tu zajímavou a nenásilnou formou poučí nejen o vzhledu zvířat, ale i o jejich životě a chování a v neposlední řadě i o tom, kde žijí. Těm z vás, kteří se rozhodnou navštívit letošní Den ABC v pražské zoo a ještě předtím si trochu zasoutěžit, bych doporučil všímat si zejména mapek na jmenovkách zvířat. Soutěžit však mohou i ti, kteří se před prázdninami do zoo nedostanou - otázky nejsou nijak těžké. Budeme se totiž ptát, odkud určitá zvířata pocházejí.
2 Leguán nosorohý 3 Skunk pruhovaný 4 Hroch obojživelný 5 Tučňák Humboldtův 6 Kasuár přilbovýJistě jste si všimli, že zoologové rozdělili svět tak, že se jednotlivé zoogeografické celky vůbec nekryjí s běžně užívaným dělením na světadíly. Soutěžit proto můžete ve dvou kategoriích. Ti z vás, kteří si troufnou zařadit vyobrazená zvířata do zoogeografických oblastí, napíší na korespondenční lístek vždy jméno zvířete (to vám dokonce napovíme) a oblast, odkud zvíře pochází. Například: vydra severoamerická - nearktická oblast. Pro někoho to může být těžké a pak bude stačit, pokud odpoví: vydra severoamerická - Severní Amerika. Své štěstí můžete samozřejmě vyzkoušet v obou kategoriích. Odpovědi zasílejte na korespondenčním lístku do redakce ABC (Domažlická 11, Praha 3, PSČ 130 00) nejpozději do 15. července. Mezi cenami, které pro vás máme připravené, nebude chybět ani celoroční vstupenka do zoo. Výherce soutěže vyhlásíme na Dni ABC v pražské zoologické zahradě dne 22. 7. 2000, kam samozřejmě zveme všechny naše čtenáře, tedy i ty, kteří se naší dnešní soutěže nezúčastní. Příležitost vyhrát nějakou drobnou cenu bude mít přímo na místě každý, neboť pro vás máme připravenu řadu drobných snadných i těžších soutěží a kvízů. Bližší informace o Dni ABC v pražské zoo se dozvíte v příštím čísle, kde také najdete volnou vstupenku na tento den.