Já, embryo: Proč jsou moje buňky zázračné?

Já, embryo: Proč jsou moje buňky zázračné?
Sdílej
 
Jedním ze základních smyslů bytí všech organizmů je rozmnožit se, předat pomyslný štafetový kolík nové generaci. Jinak by život zanikl. Počátek každého jedince je vždy stejný - ze živé buňky.

U většiny živočichů začíná život takovým drobným paradoxem: nový život čili jediná buňka vzniká splynutím dvou buněk. Nejsou to ale buňky ledajaké: samčí spermie i samičí vajíčko mají jen jednu sadu chromozomů (útvary tvořené smotanou DNA), zatímco všechny ostatní buňky vlastní dvě sady.

Splynutím vajíčka a spermie tak vzniká první tělní buňka se správným počtem chromozomů. Po oplození spermií vajíčko prodělá sérii změn a začne se dělit. Jediná buňka se rozdělí na dvě, pak na čtyři a tak dále. Dělením buněk vzniká zárodek čili embryo - stav, ve kterém člověk stráví 60 až 65 dní. Pak se mu začne říkat plod.

Celý článek Já, embryo najdete v ABC č. 8.