Utajované kontinenty: Obři ukrytí přímo na očích

Utajované kontinenty: Obři ukrytí přímo na očích
Sdílej
 
Vědecká data pečlivě střádaná posledních sto let naznačují, že bychom do učebnic zeměpisu měli zařadit nový kontinent. Seznamte se se Zélandií!

 

Zmiňovanou oblast o rozloze 4,9 milionů km2 najdete v jihozápadní části Tichého oceánu. Nejedná se přitom o náhlý objev, ale spíše o postupné odhalování tajemství tohoto geologického celku. Již v minulém století byl region přiléhající k ostrovům Nového Zélandu předmětem četných výzkumů a cílem mnoha expedic. Na základě batymetrických, geologických a geofyzikálních dat, které za tu dobu výzkumníci nashromáždili, se dnes velká část vědecké komunity kloní k závěru, že se skutečně jedná o kontinent.

Na východ od Austrálie

K pochopení a zkoumání geologické historie Země rozdělujeme zemskou kůru na pevninskou a oceánskou. Oblast Zélandie je tvořena kůrou pevninskou, přestože se z 94 % ukrývá pod mořskou hladinou. Kdysi představovala zhruba 5 % rozlohy Gondwany – superkontinentu, který před 230 miliony let shlukoval území dnešní Jižní Ameriky, Afriky, Austrálie, Antarktidy a Indie. Na jihovýchodě Gondwany přiléhala Zélandie k západní části Antarktidy. Dnes je jejím nejbližším sousedem Austrálie.

Trachytové skály staré 6 milionů let obsahují překvapivě staré zirkony •  PROF. SUSAN J. WEBB / UNIVERSITY OF THE WITWATERSRAND

Jak se stát kontinentem?

Kontinent poznáme podle čtyř hlavních znaků. Pevninská neboli kontinentální kůra má relativně vysoké vyvýšení oproti regionům s oceánskou kůrou. Je tvořena rozmanitou škálou vyvřelých, přeměněných i usazených hornin různého stáří: Zatímco moderní oceánská kůra obvykle obsahuje horniny z období od středních druhohor do mladších čtvrtohor, pevninskou kůru tvoří i horniny podstatně starší – až z období prahor! Pevninská kůra je také silnější a vyznačuje se nižší seismickou aktivitou. Velkou roli hraje i rozloha posuzované oblasti.

Vlastní kontinentální fragmenty

Zélandie všechny výše zmíněné požadavky splňuje. Oblast je navíc zřetelně oddělena od Austrálie. Zároveň je podstatně rozsáhlejší, než jakékoliv jiné geologické celky, o kterých se často mluví jako o mikrokontinentech: Je třeba osmkrát větší než Madagaskar! Severně od Zélandie se také nachází řada ostrovů a dalších geologických prvků, které by mohly být považovány za její vlastní odtržené mikrokontinenty. Zélandie ale možná není jediným kontinentem, který dosud čekal na své objevení.

Snímek z polarizačního mikroskopu – zirkon zachycený v trachytové hornině •  Profimedia.cz

Informace uchované v horninách

Výsledky geologického výzkumu na ostrově Mauricius totiž naznačují, že se pod ostrovem ukrývá kontinentální pozůstatek po rozpadu Gondwany. Vědci zkoumali minerál zirkon, který se nachází v horninách vyvřelých během sopečných erupcí. Zjistili, že zirkon na Mauriciu je starý 3 miliardy let. Nejstarší horniny na ostrovech přitom nepřesahují stáří 9 milionů let! Mohlo by tak jít o jednu z mnoha částí dosud neobjeveného kontinentu nazývaného Mauricie, které jsou hojně rozptýleny po Indickém oceánu.


Bájná Atlantida

Jedním z nejznámějších ztracených kontinentů je mýty opředená Atlantida – zmizelý ostrov se starověkým městem, vyspělým hospodářstvím a mentálně vyzrálým obyvatelstvem. První písemné zmínky o Atlantidě pocházejí od řeckého filozofa Platóna. Ve svých spisech Timaios a Kritias odkazuje na vypravování řeckého státníka Solóna, který příběh o Atlantidě vyslechl během svého putování do Egypta. Podle vyprávění egyptských kněží mělo po údajných bojích mezi Atlanťany a Athéňany před tisíci lety dojít k sérii mocných zemětřesení, které Atlantidu během jediné noci potopily.

Vizualizace Atlantidy podle Platónova popisu •  Profimedia.cz

Dodnes není jasné, zda tuto historku skutečně Solón filosofovi poskytl nebo zda si Platón vše vymyslel, aby na příkladě Atlantidy mohl ilustrovat své filosofické myšlenky. Přesto tajuplný příběh o zmizelém kontinentu dodnes budí lidskou zvědavost. Atlantida je také oblíbeným tématem filmařů. Mezi nejznámější kousky patří disneyovská Atlantida: Tajemná říše nebo americký scifi seriál Hvězdná brána: Atlantida.

 

Ztracená města: Co ukrývá neprostupná džungle?

Ztracená města: Co ukrývá neprostupná džungle?

Šetříme místem: Elektrárna pod vodou

Šetříme místem: Elektrárna pod vodou

GOES-16: Nejlepší fotograf Země

GOES-16: Nejlepší fotograf Země

Na čumendu do Antarktidy

Na čumendu do Antarktidy

Autor

Šárka Flídrová

 

Články odjinud