Kovy z hlubin: Rizika hlubokomořské těžby

Kovy z hlubin: Rizika hlubokomořské těžby
Sdílej
 
Zásoby kobaltu, manganu, mědi, zinku a dalších kovů, které jsou součástí „chytré“ elektroniky, na dně moře jsou nejspíš nevyčerpatelné. Technika, se kterou bychom je mohli dobývat, už také existuje. Je tedy pravděpodobné, že vstupujeme do éry hlubokomořské těžby kovů. Vědci z Havajské univerzity – právě okolí Havaje se zřejmě stane místem intenzivní těžby – však před jejím zahájením varují.

 

Studie dopadu, jaký by hlubokomořská těžba mohla mít na oceánské ekosystémy, samozřejmě existují. Skupina vědců z Havajské univerzity v nich však vidí dva zásadní problémy. Za prvé: Studie se zaměřují jen na to, jak těžební technika ovlivní dno moře a jeho bezprostřední okolí.

A za druhé: Tyto studie mohou dopad těžby silně podhodnocovat kvůli tomu, že nevíme, jak moc jsou hlubokomořské ekosystémy citlivé. Počítačové simulace totiž vycházejí z dat získaných v daleko mělčích vodách.

Hlubiny v ohrožení: Rybolov a těžba kovů

Hlubiny v ohrožení: Rybolov a těžba kovů

Těžba zasáhne ekosystém

Vraťme se ale k prvnímu problému. Podle vědců hlubokomořská těžba nezasáhne jen dno, ale i oblast, která leží stovky až tisíce metrů nad ním. V hloubce 5 km až 200 m pod hladinou přitom leží oblast takzvaného pelagiálu, která představuje asi 90 % pozemské biosféry (živého obalu Země).

V hloubkách od 5 km do 200 m žije pestré společenství organismů •  Drazen et al. (2020), NOAA OER, Profimedia.cz, E. Goetze, K. Peijnenburg, D. Perrine, Hawaii Seafood Council (B. Takenaka, J. Kaneko), S. Haddock, J. Drazen, B. Robison, DEEPEND (Danté Fenolio) and MBARI

Žije v ní obrovské množství živočichů včetně hlavonožců a ryb, které lovíme kvůli jídlu, a propojuje ekosystém hladiny moří s ekosystémem dna. Stejně tak hraje významnou úlohu v cyklech živin a ovlivňuje i klima.

Hluk, jedy a zvířený kal

Dalším nebezpečím je provozní hluk. Z těžebních zařízení budou pravděpodobně unikat oblaka vody znečištěné nejen (toxickými) kovy, ale i kalem ze dna. Kvůli němu se zhorší pro živočichy viditelnost.

Hlubokomořský korál na podmořském pohoří •  Drazen et al. (2020), NOAA OER, Profimedia.cz, E. Goetze, K. Peijnenburg, D. Perrine, Hawaii Seafood Council (B. Takenaka, J. Kaneko), S. Haddock, J. Drazen, B. Robison, DEEPEND (Danté Fenolio) and MBARI

Na ty mikroskopické, které tvoří základ potravního řetězce, se budou jemné částice lepit, takže se budou hůř vznášet ve vodním sloupci. Těm větším může zanášet dýchací ústrojí nebo je budou polykat při lovu potravy. Oblaka kalu, která mohou ve vodě přetrvávat několik let, budou také pohlcovat světlo, což zasáhne organismy, které komunikují například světélkováním.

Přelomový objev: Nákladní lodě mění počasí

Přelomový objev: Nákladní lodě mění počasí

Pryč z místa těžby

Dá se očekávat, že mořských živočichům se hlubokomořská těžba zamlouvat nebude. Některé populace se ocitnou v ohrožení, jiné mohou prchat – emigrovat. Obojí by podle vědců mohlo přinést zásadní změny ve společenstvích a ohrozit fungování celých ekosystémů.

Rizika hubokomořské těžby kovů

Hlubokomořská těžba je rizikem pro ekosystém •  Drazen et al. (2020), NOAA OER, Profimedia.cz, E. Goetze, K. Peijnenburg, D. Perrine, Hawaii Seafood Council (B. Takenaka, J. Kaneko), S. Haddock, J. Drazen, B. Robison, DEEPEND (Danté Fenolio) and MBARI

Možný vliv těžby

na jedince: problémy s dýcháním, poškození sluchu, menší příjem potravy, slabší vizuální komunikace, změny vznášivosti, otravy

na populace: změny ve složení společenství, horizontální a vertikální emigrace, zvýšená úmrtnost, snížená odolnost a rozmnožování, na ekosystém včetně člověka

dopad na rybolov: kontaminace potravin, změny v ukládání uhlíku, změny druhové rozmanitosti

Válka v hlubinách: Robotické ponorky budoucnosti

Válka v hlubinách: Robotické ponorky budoucnosti

Hroši Pabla Escobara: Zdivočelé stádo býložravců nahrazuje vyhynulé druhy

Hroši Pabla Escobara: Zdivočelé stádo býložravců nahrazuje vyhynulé druhy

Vražedný blob zabijí v Tichém oceánu: Záhada mrtvých ptáků vyřešena

Vražedný blob zabijí v Tichém oceánu: Záhada mrtvých ptáků vyřešena

 

Články odjinud