Dobré řemeslo podruhé

Dobré řemeslo podruhé
Sdílej
 
V ABC číslo 18/2011 jsme vás seznámili s několika řemesly. Teď přichází období rozhodování, na jakou školu se přihlásíte. Máme pro vás proto pár dalších tipů.

 

Pakliže již dnes máte jasno, ve kterém oboru byste se rádi vyučili a na který byste chtěli mít i "oficální papír", který říká, že jste v něm dobří, pak j e to výborné. Jsou ale i takoví, kteří ještě stále váhají nad tím, zda se přihlásit na všeobecné gymnízium, průměrnou střední školu a nebo se budou radši zajímat o praktické řemeslo. Tato možnost má své výhody: jednak ukáže, jak jste šikovní, ale již po 3 letech můžete všechny vaše získané informaceuplatnit a zhodnotit v praxi.

Stále slýcháváme, že trh práce je přesycen gymnazisty, maturanty bez přesnějšího zaměření vzdělání. Ti jsou bez praxe téměř nezamstnatelní. Ale po čem trh práce marně pátrá? Po kvalitních řemeslnících, kteří svému oboru rozumí, orientují se na českém trhu a jsou schopni sami kontruktivně realizovat i náročnější zakázky. Bohužel lidí ve stavebnictví, strojírenství a jim příbuzných oborech je stále málo a jsou  nahrazováni zaměstnanci z východních zemí, kteří nejenže své práci často nerozumí, ale mnohdy pracují za nepřiměřeně nízkou mzdu. Tím se projekt výrazně zlevní, ale vyvstává zde otázka, za jakou cenu. Následně bohužel vidíme mnoho chybně realizovaných projektů i vyšší počet pracovních úrazů.

 

 

Nemusíme však zůstat pouze v České republice. O kvalitní řemeslníky v oborech stavebních, strojních, elektro aj. je zájem po celé Evropě, zejména pak v zemích EU. Zde si řemeslník může "přijít" na podobné peníze, jako má v Čechách bankéř, lékař, umělec. Průměrný plat řemeslníka v Německu je 2354 EUR. S příchodem nových technologií a příchodem nových společností se v poslední době objevuje zvýšený zájem jak o tzv. klasická řemesla, jako je tesař, instalatér, zedník, zámečník, ale také obnovené obory jako strojník.

Do hry na pracovním trhu se také výrazně zapojili velké společnosti jako Metrostav a.s. a jiné. Po ukončení studia je největší výhodou na 3 roky jisté zaměstnání a získání odborné praxe u špičkové evropské firmy, která má dobrý přístup k zaměstnancům. Zároveň se u takto velkých společností podílíte na zajímavých projektech, jako je výstavba METRA, obchodní a nákupních center i nejrůznějších staveb infrastruktury.

Mezi nejzajímavější a nejvšestrannější řemesla patří zámečník (studijní obor 23-51-H/01 strojní mechanik). Když jsem se já rozhodoval, co dál po základní škole věděl jsem, že to nebude gymnázium, i když jsem měl vysvědčení s vyznamenáním. Mým snem byla vždy stavařina, protože jsem od malička věnoval svoji pozornost domům, mostům, hradům a dalším stavebním dílům. Chtěl jsem dělat takové řemeslo, které mi zajistí dlouhodobou svobodu při rozhodování a současně mi dá nejvyšší míru jistoty dobře placené práce s možností profesního růstu až po vysokou školu stavební. Proto jsem se nejdříve vyučil stavebním zámečníkem a mýma rukama prošla řada velmi zajímavých prací od historických dveřních a trezorových zámků, přes jedinečný vynález posuvných dveří z období první republiky, až po moderní a vkusné konstrukce stropních podhledů a střešních oken do ateliérů v historických objektech.

 

Zapomenuté divné vesmírné stanice

Zapomenuté divné vesmírné stanice

 

Díky tomuto řemeslu jsem měl příležitost se seznámit s velmi zajímavými lidmi architekty, špičkovými chirurgy a celou řadou umělců či vysokoškolských profesorů. Dodnes chodím kolem výsledků své práce jak v historické části Prahy, tak i v té nejmodernější její části, neboť tak univerzální je toto řemeslo. Mám  neskromný pocit hrdosti z výsledků své práce, když její užitek vidím ještě dnes po více jak 30 letech. Vím, že jsem pomohl zajistit i chod jednoho z vyhlášených chirurgických operačních sálů. Řemeslo mne dobře živilo a nakonec jsem s ním dodělal i maturitu a stavařinu na ČVUT.

Obdobnou cestou šli přede mnou i dodnes jiní, kteří chtěli dělat smysluplné věci hned po základce a učit se hlavně to co je baví. Řada vynálezců, prvních automobilistů, pilotů i konstruktérů začínala u tohoto zajímavého řemesla. Učili se kovat na kovadlině, pracovat s kovářskou výhní, ovládat stroje na opracování kovů, aby mohli zlepšovat kola, motorky a auta. Většinu zemědělských strojů vymysleli chytří zámečníci a zruční kováři. Šikovné zámečníky najdete ve všech odvětvích hospodářství při výrobě, údržbě či seřizování složité vzduchotechniky, výtahů nebo jiných strojů a strojních zařízení. Zručné zámečníky najdete při budování mostů, tunelů i na velkých stavbách, kde zhotovují aspoň ocelové výztuže či upravují nosné konstrukce do těch nejsložitějších betonových tvarů či obrovských soch.

 

Fantastické létající knížky. Podívejte se na krátký animák nominovaný na Oscara

Fantastické létající knížky. Podívejte se na krátký animák nominovaný na Oscara

 

Kominík sotva vyčistí komín, pokud nenajde stoupací železa či komínovou lávku vyrobenou zámečníkem. S tímto řemeslem se můžete plavit na zaoceánské lodi, stejně jako pracovat ve výškách či v podzemí. Můžete najít uplatnění na letišti, u policie či v armádě. Jezdit Dakar či pracovat na hotelu v Alpách. Pokud se nebojíte ohně, tak se vám určitě bude líbit práce u kovářské výhně, svařování elektrickým obloukem či plamenem. Nebo vás zaujme jemná a přesná práce při zhotovování ozdobných prvků atypických obkladů fasád a stavebních konstrukcí z barevných kovů a plechů. Jednoduše řečeno je jen na Vás jak dobře se toto řemeslo naučíte a jak moc to budete chtít dokázat. Naše škola je nejlépe připravena vám při hledání svého štěstí pomoci.

A nyní bychom vás rádi seznámili s obory tesař a strojník. Tesař  pracuje s voňavým materiálem a technikou mnohde dosud nenahraditelnou novými technologiemi. V dřívějších dobách tesař stavěl nejen domy a opevnění, mosty a hráze, vodovody a mlýny, koráby, lodě, rikši a vozy, lešení a výtahy, transportní dráhy, dokonce tank (v podobě Trojského koně), schodiště, ale  bohužel i šibenice a rakve. V modernizované podobě jde o obor s velkou společenskou potřebností a s perspektivou.

Strojník je připraven k výkonu povolání, jehož náplní je především obsluha, údržba, opravy a seřizování strojů a zařízení ve stavebnictví. Může se uplatnit zejména při obsluze strojů pro stavební a zemní práce a nákladních automobilů, dále pak v opravárenských provozech a servisech stavebních strojů, při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav a údržby.

 

7 důvodů proč musíte vidět film Hugo a jeho velký objev

7 důvodů proč musíte vidět film Hugo a jeho velký objev

Spolupráce středních škol a velkých firem


Rozhovor s ředitelem Střední školy technické, Ing. Drahoslavem Matonohou.

V čem vidíte hlavní výhodu spolupráce mezi školou a firmami?

Hlavní výhodou této spolupráce je vzájemné naslouchání a porozumění. To pak vede k pochopení potřeb druhé strany. Výsledkem je vstřícnost školy k možným úpravám v rozvrhu či ve školních vzdělávacích programech. To je ze strany firem vyváženo především smlouvami o zajištění odborného výcviku žáků na jejich pracovištích, ale i smlouvami o spolupráci. Z těch pak vychází například jejich podpora při opravách školy, soutěžích zručnosti nebo účasti odborníků na odborných zkouškách. S nejaktivnějšími máme uzavřeny partnerské smlouvy, které jsou zárukou dlouhodobé spolupráce a umožňují organizovaný vývoj vztahu a vytvoření jeho vyšší úrovně nazývané sociálním partnerstvím.

V čem je výhodné toto spojení pro žáky vaší školy?

Největší efekt z tohoto spojení získávají žáci a to hned v několika rovinách. První a nejdůležitější je garance zaměstnání po dokončení studia. Takovou garanci mají vybraní žáci po rizikovou dobu 3 let po získání výučního listu u firem Metrostav a.s. a Subttera a.s.. Draftovaní žáci (po vzoru s NHL) získávají všestrannou podporu po celou dobu studia a jejich učení má konkrétní cíl. Seznámí se s pracovištěm, budoucími spolupracovníky a mají tak konkrétní představu o své budoucnosti, což je v dnešní nejisté době často k nezaplacení.


Rozhovor se zástupce Matrostav a.s., Ing. Pavlem Šplíchalem

Jak hodnotíte spolupráci se Střední školou technickou?

Spolupráce Metrostav a.s. a Střední školy technické  Praha, Zelený pruh byla zahájena v roce  2007 díky podpoře a zájmu dlouholetého ředitele školy Ing. Ivo Košaře o odborné školství. Podpisem  rámcové smlouvy o spolupráci a zahájením pilotního ( ověřovacího) projektu ve školním roce 2007/2008 byly položeny pevné základy společného projektu  „Reprodukce kvalifikovaného dělnického personálu Metrostav a.s.“ , který trvá dodnes. Ve školním roce 2007/2008 bylo do tohoto jedinečného projektu zapojeno prvních 24 žáků oborů vzdělání : zedník, tesař, strojní mechanik, elektrikář a  instalatér a do dnešního dne se do společného projektu zapojilo přes 200 žáků. Střední škola technická Praha každý rok ve spolupráci a za podpory Metrostav a.s. přijímá zájemce o spolupráci ve vybraných oborech vzdělání a zařazuje je do tzv.draftu. Nejlepším žákům pak Metrostav a.s. nabídne podpis smlouvy. O záležitosti smluvních žáků se na škole stará organizační garant  a vyčleněný učitel odborného výcviku, který zajišťuje organizačně odborný výcvik smluvních žáků na pracovištích Metrostav a.s. , kde během druhého a třetího ročníku vykonávají pod dohledem instruktorů praktickou část přípravy. Díky vstřícnému přístupu ke spolupráci a průběžnému zdokonalování podmínek projektu se společně daří  zlepšovat výběr i přípravu smluvních žáků a naplňovat cíle projektu.

Proč by žáci měli chtít již při studiu spolupracovat s Metrostavem a.s.?

Jedná se o jedinečný projekt ve stavebnictví v rámci ČR, kdy Metrostav a.s.  nabízí vybraným žákům stavebních oborů nadstandardní hmotné zabezpečení během studia ( stipendium, stravné,  ubytování v domově mládeže, příspěvek na MHD, učební pomůcky, základní profesní nářadí a pracovní  oblečení),  které představuje po dobu studia částku  50.000 – 120 000,-Kč a co je důležitější,  záruku  práce v oboru po úspěšném dokončení studia u stabilní a dlouhodobě úspěšné stavební společnosti Metrostav a.s., která se podílí na mnoha pozoruhodných projektech v oboru pozemního, podzemního, dopravního stavitelství, včetně výjimečných  mostních konstrukcí v ČR i zahraničí. Metrostav a.s. garantuje smluvním žákům jistotu dlouhodobého zaměstnání s řadou zaměstnaneckých výhod , účast na zajímavých a technicky mimořádných projektech, které zaujaly nejen svým rozsahem, ale také zcela novými technologickými postupy, které byly použity historicky vůbec poprvé nebo poprvé v takovém rozsahu. To je možné jen díky lidem, kteří mají odvahu a chuť  pouštět se do nových technologií a jsou připraveni se stále vzdělávat. Metrostav a.s. proto systematicky investuje do přípravy a kvalifikace svých pracovníků a bude podporovat i další studium těchto  absolventů.  Každý, kdo si dokáže najít vztah k poctivému stavbařskému řemeslu a vstoupí do velkého, dlouhodobě prosperujícího týmu Metrostav a.s., se může stát uznávaným profesionálem a úspěšným člověkem.

www.zelenypruh.cz
www.metrostav.cz

 

Tak čau. Džípy vypadávají z letadla, vojáci na to jen čumí

Tak čau. Džípy vypadávají z letadla, vojáci na to jen čumí

Tetování jen pro ty největší drsňáky. Princezny na tělo

Tetování jen pro ty největší drsňáky. Princezny na tělo

Život na hraně: Motorkář vyjel až na vrcholky hor

Život na hraně: Motorkář vyjel až na vrcholky hor

 

Články odjinud