Člověk a energie I - Fosilní paliva

Sdílej
 
Uhlí, ropa a zemní plyn tvoří skupinu označovanou jako fosilní paliva, tento název získaly díky svému původu.Jsou to v podstatě pozůstatky rostlin a živočichů, neboli fosílií.Zatímco ropa a zemní plyn se během miliónů let vytvořily z pozůstatků živočichů, uhlí vděčí za svůj vznik zkamenělým rostlinám, mezi které patřily například známé přesličky a plavuně, jejichž menší formy přežily až do dnešních dob.

Uhlí, ropa a zemní plyn tvoří skupinu označovanou jako fosilní paliva, tento název získaly díky svému původu.Jsou to v podstatě pozůstatky rostlin a živočichů, neboli fosílií.Zatímco ropa a zemní plyn se během miliónů let vytvořily z pozůstatků živočichů, uhlí vděčí za svůj vznik zkamenělým rostlinám, mezi které patřily například známé přesličky a plavuně, jejichž menší formy přežily až do dnešních dob.

Foto
Přestože se uhlí objevovalo na povrchu Země již od prehistorických dob jeho používání, jako paliva je velice krátké.Prvním fosilním palivem využívaným člověkem byla rašelina.Jedná se o již částečně vytvořené uhlí s velkým obsahem vody, někdy až 90%.Surová rašelina se tedy před vlastním použitím co by paliva musí dostatečně usušit, čímž ztrácí na svém objemu.
To však není její jediné uplatnění.Usušená rašelina je zdrojem mnoha dalších produktů.Například rašelinový plyn se dříve používal do některých kotlů místo tuhých paliv.
Vlastní uhlí můžeme rozdělit do čtyř skupin, a to uhlí měkké, hnědé, černé a antracit.Antracit je nejkvalitnější a také nejtvrdší forma černého uhlí.Jeho vznik trvá miliony let, kdežto uhlí měkké, někdy označované jako lignit je nejmladší a také nejměkčí forma uhlí.Jedná se o rašelinu s velice malým obsahem vody.Z chemického hlediska je uhlí a to v jakékoliv formě složeno převážně z vázaného uhlíku a některých dalších minerálních látek, o čemž svědčí to že po jeho spalování zůstane popel.Nezanedbatelným produktem získaným z uhlí je koks, který vzniká při spalování uhlí bez přítomnosti kyslíku, tento proces se nazývá karbonizace.
Foto
Ropa, označovaná za „černé zlato planety“ a zemní plyn se nacházejí ve většině případů pospolu.Narazí-li tedy těžaři při průzkumném vrtu na plyn mohou téměř s jistotou říci, že se pod kapsou plynu nachází také ložisko ropy.Přesný původ zemního plynu vyskytujícího se nad ložiskem ropy, která se shromažďuje v propustných horninách je prozatím neznámý.Vědci se domnívají, že vznikl obdobně jako ropa.Obsahuje totiž velké množství stejných uhlovodíků.Ropa je především zdrojem pohonných látek pro spalovací motory, ale také se z ní například vyrábí umělé hmoty, čistící prostředky, kosmetické přípravky, umělé hedvábí, léky a mnoho dalších věcí denní potřeby.Zemní plyn je využíván převážně jako palivo.Při jeho spalování nevzniká popel, tak jako například u uhlí a to z něj činí ekologický zdroj energie.K nám do České republiky se dováží zejména z Ruska.
Zásoby fosilních paliv však nejsou neomezené a jejich množství se neustále zmenšuje.Lidstvo proto hledá nové zdroje energií.Jednou z možných alternativ je Sluce, co by nevyčerpatelný zdroj .Získávání energie ze Slunce bude také námětem příštího dílu našeho seriálu.