Člověk a energie II - Sluneční energie

Sdílej
 
Neustále se zmenšující zásoby fosilních paliv a tlak ochránců přírody, přiměly lidstvo hledat nové a ekologicky čisté zdroje energií.Jednou z možných variant se proto stalo sluneční záření dopadající na zemský povrch.

Neustále se zmenšující zásoby fosilních paliv a tlak ochránců přírody, přiměly lidstvo hledat nové a ekologicky čisté zdroje energií.Jednou z možných variant se proto stalo sluneční záření dopadající na zemský povrch. Sluneční záření je považováno v současné době za nejbezpečnější a nejčistší zdroj energie, při kterém nevzniká žádný nebezpečný odpad, tak jako například u jaderné energie.

Foto
Galvanický efekt je dnes nejběžnějším postupem při získávání elektrické energie ze Slunce.Při tomto procesu přeměňují solární články, sluneční záření na elektrické napětí.Tyto články jsou vyrobeny z polovodivého materiálu většinou silikonu, nebo galového arsenidu. Ten se používá pro články které budou vystaveny extrémním teplotám, tak jako například v kosmu.První fotovoltanické sluneční články byly vyrobeny v Bellových laboratořích v USA roku 1954 jejich účinnost byla tehdy jen 6%.Skutečný rozvoj fotovoltaniky však nastal až s nástupem kosmického výzkumu, kde byly solární články použity jako zdroj elektrické energie pro první družice.
Samotný fotovoltanický článek je zdrojem pouze malého napětí.Chceme-li tedy získat větší napětí musíme propojit několik takto získaných článků, čímž nám vznikne solární panel, který jich může obsahovat až několik set.Solární panel je však pro trvalou dodávku elektrické energie nedostačující.Jeho výkon ze závislý na intenzitě slunečního záření a v noci se rovná téměř nule.Z tohoto důvodu vznikají solární elektrárny, jejichž úkolem je přeměna sluneční energie na energii elektrickou a v její následné dodávce do rozvodné sítě po celých 24 hodin.
Tyto elektrárny jsou vybaveny bateriemi, které dodávají elektrickou energii i v období bez slunečního svitu, například v noci.
Přeměna slunečního záření na elektřinu není však jediný způsob jejího využití.V současné době se začínají stavět také solárně vyhřívané domy.Takto postavené domy mají na straně osvětlené poledním sluncem větší okna a naopak na straně opačné okna malá, nebo žádná.Okenice pak zajišťují dostatečné teplo i v noci.
O tom, že sluneční energie má budoucnost svědčí i přelet solárního letedla přes kanál La Manche v roce 1981, nebo pravidelně pořádané závody World Solar Challenge, kterých se účastní prototypy solárních automobilů.Solární energie zcela jistě nahradí v příštích letech ve spolupráci s dalšími alternativními zdroji fosilní paliva, jejichž zásoby se neustále zmenšují a stane se z ní energetický zdroj 21. století.V příštím díle se budeme zabývat jedním z možných dalších nástupců fosilních paliv a to větrné energii.