Člověk a energie V - Jaderná energie

Sdílej
 
Jaderná energie jistě v budoucnu nahradí fosilní paliva. V současné době patří mezi nejčistší a nejúčinnější zdroj energie. Jaderná síla dokáže z hmoty doslova vymáčknout až několik tisícin její klidové energie. To je milionkrát více, než dokáže z hmoty získat elektrická síla při hoření fosilních paliv.

Stejně jako u všech předešlých zdrojů energií, jde i u jaderné energie o výrobu elektřiny. Děje se tomu tak v jaderných elektrárnách, které jsou v podstatě elektrárnami tepelnými s tím rozdílem, že pro ohřev vody, ze které vzniká pára roztáčející turbínu využívají jadernou reakci a ne tak jako ostatní tepelné elektrárny hoření paliva, při kterém vznikají škodlivé látky unikající do ovzduší.

Foto
Jaderná elektrárna se skládá z několika částí. Hlavní častí je reaktor, ve kterém dochází ke štěpení a vlastní jaderné reakci. Při tomto procesu se vniknutím neutronu do jádra uranu U235 rozštěpí toto jádro na dvě lehčí a několik volných neutronů. Většinou dva nebo tři. Ty pak dále pokračují v řetězové reakci štěpení jader atomu, při kterých vznikají další volné neutrony. Takto vzniklé neutrony se ale nejprve musí zpomalit, aby jádro rozštěpily, jinak by jádrem proletěli bez jeho roztržení.
K tomuto účelu se používá takzvaný moderátor, který zpomaluje neutrony, ale výrazně je nepohlcuje. Vlastní řetězová reakce se potom řídí pomocí regulačních tyčí, které při spuštění do reaktoru pohlcují volné neutrony a mohou zrychlit, zpomalit, nebo úplně zastavit štěpnou reakci. Další částí je jaderné elektrárny je parní generátor, ve kterém se pomocí tepla vzniklého při řetězové reakci tvoří pára roztáčející turbínu. Vodní pára, která již prošla přes turbínu putuje do chladících věží ve kterých se ochladí a zpět zkapalní. Takto vytvořená voda se dostává zpět do parního generátoru, kde se z ní opět stane pára.
Foto
Historicky první využití jaderné energie pro výrobu elektrické energie se experimentálně uskutečnilo 20.12.1951 v Národní reaktorové laboratoři ARCO v USA. U nás se tak stalo ještě v tehdejším Československu roku 1972 v Jaslovských Bohunicích u Trnavy.
Jaderná energie má oproti jiným druhům energií bezpočet výhod, mezi něž patří naprostá bezzávadnost provozu, pomineme-li jaderný odpad. Jaderné elektrárny patří také k jedněm z nejbezpečnějším. V ČR se v roce 1993 podílely na výrobě více než 23,5% elektrické energie. Ve světě je největším producentem energie vyrobené v atomové elektrárně Francie s 56 reaktory, jenž produkují téměř 73% celkové spotřeby její elektrické energie .
V našem příštím a takém závěrečném dílu našeho seriálu se budeme zabývat zatím nepříliš známým druhem získávání energie a to energií biomasy.