Číslicová technika - VII

Sdílej
 
Dnešním dílem skončíme kapitolu hradel a tedy i kombinačních obvodů, kterými jsme se zabývali v předešlých pěti dílech. Od příště se budeme zabývat jednoduchými sekvenčními obvody a jejich vlastnostmi. Než se však tak stane, objasníme si princip nepříliš známých a méně používaných hradel EX OR a EX NOR.

Hradla EX OR , EX NOR a pokusy s nimi za použití nepájivého pole.

Dnešním dílem skončíme kapitolu hradel a tedy i kombinačních obvodů, kterými jsme se zabývali v předešlých pěti dílech. Od příště se budeme zabývat jednoduchými sekvenčními obvody a jejich vlastnostmi.
Než se však tak stane, objasníme si princip nepříliš známých a méně používaných hradel EX OR a EX NOR.

Foto
Tyto hradla mají do jisté míry podobný název s hradly OR a NOR, jejich princip činnosti se ale značně liší. Zatímco u hradla OR, byla na výstupu log.1 v případě, že jeden, nebo oba jeho vstupy byly připojeny na vysokou úroveň napětí – log.1, u hradla EX OR má výstup úroveň log.1 pouze tehdy, je-li tato úroveň přivedena pouze na jeden z jeho vstupů. Tyto vztahy jsou patrny z pravdivostní tabulky.
Pokud budou oba jeho vstupy mít stejnou logickou úroveň ( 1, nebo 0 ), bude na jeho výstupu log.0. Nastane-li však situace, že každý ze vstupů bude mít jinou log. úroveň – jeden 1 a druhý 0, bude na výstupu hradla log.1. Toto hradlo nám tedy umožní jednoduše porovnat hodnoty dvou logických úrovní, zda jsou stejné, nebo naopak rozdílné.
Foto
Stejně jako je i hradlo NOR pouhou inverzí hradla OR, za jehož výstup je zařazen invertor, je i hradlo EX NOR pouze hradlem EX OR s invertorem. Poslední sloupec v pravdivostní tabulce je tedy obrácen, nebo-li inverzní ( 1 byly nahrazeny 0 a naopak ).
Proto, abychom jsme si mohli vyzkoušet činnost hradla v praxi nám opět poslouží nepájivé kontaktní pole, se stejných zapojením součástek, s tím rozdílem, že dnes použijeme 74LS86, který obsahuje čtyři dvouvstupová hradla EX OR..
Jak tedy budeme postupovat. Po zapojení obvodu začneme připojovat vstupy ( vývody 1 a 2 IO ) k jednotlivým log. úrovním podle tabulky a budeme sledovat výstup hradla, jehož logickou úroveň nám signalizuje Led dioda ( log.1 – svítí, log.2 – nesvítí ).
Po otestování 74LS86 můžeme tento obvod vyměnit za 74LS266 a v praxi si odzkoušet i činnost hradla EX NOR.