Číslicová technika - XXIV

Sdílej
 
Dnes jsi v praxi ověříme činnost čtyřbitového binárního čítače. V dvou předešlých dílech jsme si vysvětlili činnost binárního čítače teoreticky a naučili jsme se převádět čísla z dvojkové soustavy do desítkové a naopak. Pro náš pokus použijeme obvod 74HC93, který je stejně jako všechny ostatní integrované obvody použité v našem seriálu možné zakoupit u většiny prodejců elektronických součástek.

Binární čítače, pokus s 7493.

Foto
Dnes jsi v praxi ověříme činnost čtyřbitového binárního čítače. V dvou předešlých dílech jsme si vysvětlili činnost binárního čítače teoreticky a naučili jsme se převádět čísla z dvojkové soustavy do desítkové a naopak. Pro náš pokus použijeme obvod 74HC93, který je stejně jako všechny ostatní integrované obvody použité v našem seriálu možné zakoupit u většiny prodejců elektronických součástek.
Nejprve pár slov o něm samotném. 7493 je binární čítač, který je sestaven ze čtyř dvojstavových klopných obvodů typu J-K, které jsou rozděleny na čítač modulo dvěma a osmi (pojem čítač modulo jsi objasníme v některém z příštích dílů). Oba čítače mají vlastní hodinový vstup a pro čítání jednotlivých impulsů používají sestupnou hranu hodinového impulsu. Pomocí propojení prvního výstupu Out1 s druhým vstupem pro čítání hodinových impulsů, tak jako na našem schématu, dostaneme čítač modulo 16, na kterém si právě ověříme princip dvojkového binárního čítače. Tím se už ale dostáváme vlastnímu zapojení. Co tedy budeme potřebovat.
Foto
Jako vždy, je to nepájivé pole, náš univerzální zdroj, čtyři kusy Led diod, čtyři rezistory 100 ohmové, jeden rezistor 390 ohmový, několik drátků na propojky, případně tlačítko a samozřejmě 74HC93.
Schéma zapojení naleznete na obrázku. Lze ho ještě doplnit o tlačítko, které jako u předešlého pokusu bude sloužit k vynulování obsahu čítače bez ohledu na hodinové impulsy, nebo na nastavení případných dalších vstupů. Stačí ho pouze zapojit mezi plus a kontakty 2 a 3 IO, které jsou napojeny přes rezistor k mínusu. Piny 2 a 3 představují resetovaní vstupy pro první i druhý čítač.
Foto
Jestliže vše máte zapojeno a zkontrolováno, připojte napájecí napětí, zdroj hodinového impulsu, na kterém nastavte nejmenší možnou frekvenci a začněte s testováním.
Led diody se budou rozsvěcet v různých kombinacích, přičemž před příchodem prvního hodinového impulsu by mely být všechny zhasnuté a po příchodu impulsu patnáctého všechny rozsvícené, tedy všechny výstupy by měly mít log. úroveň 1.
To jak se diody rozsvěcejí není nijak náhodné, stačí si jen jejich svit porovnat s tabulkou dvojkového binárního čítače a zjistíme, že kombinace svitu těchto čtyř diod je v podstatě dekadické číslo, které je převedeno do dvojkové soustavy. To je celý princip dvojkového binárního čítače. Dokáže spočítat impulsy 0 až 15 přivedené na jeho vstup a toto dekadické (desítkové) číslo převést na číslo dvojkové, se kterým už dokáží pracovat další číslicové obvody.
Příště si vyzkoušíme práci s binárním čítačem, který dokáže počítat, nejen v před, ale i v zad.