Číslicová technika - XXXXII

Sdílej
 
Minule jsme si v teoreticky nastínili činnost složitějších komparátorů. Dnes si získané teoretické znalosti ověříme v praxi na dalším pokusném zapojení. Existují situace, kde je třeba určit, nejen shodu či neshodu, ale také která informace, které slovo složené z jedniček a nul přivedené k porovnávacím vstupům komparátoru je větší nebo naopak menší. Právě v těchto situacích použijeme komparátory složitější.

Dokonalejší binární komparátory - pokusné zapojení.

Minule jsme si v teoreticky nastínili činnost složitějších komparátorů. Dnes si získané teoretické znalosti ověříme v praxi na dalším pokusném zapojení.
Jak jsme si již řekli existují i situace, kde je třeba určit, nejen shodu či neshodu, ale také která informace, které slovo složené z jedniček a nul přivedené k porovnávacím vstupům komparátoru je větší nebo naopak menší. Právě v těchto situacích použijeme komparátory složitější. Ty obsahují také hradla, ale jejich počet je mnohem větší a také jsou mnohem složitěji propojeny. Jako příklad obvodu z praxe, který reprezentuje složitější, nebo možná dokonalejší binární komparátor jsme si uvedli 7485, který v našem dnešním pokusném zapojení také použijeme.

Foto
Tento obvod dokáže porovnávat velikost dvou čtyřbitových slov, přivedených v kódu BCD, nebo binárním a určit jejich velikost.
Je možné ho také pomocí rozšiřovacích vstupů, které jsou vyvedeny rozšířit o další porovnávací vstupy a může nám tak pro příklad vzniknout i komparátor 24 bitový, nebo podle potřeby i větší.
To v jakém jsou obě vstupní slova poměru, které je větší, menší, nebo zda jsou shodná nám indikují tři výstupy komparátoru, ke kterým připojíme Led diody, které tak budou indikovat, který ze stavů nastal. Zda jsou obě informace totožné, nebo která z nich je větší.
Co tedy budeme pro dnešek potřebovat: univerzální zdroj, nepájivé pole, drátové propojky, tři Led diody, tři 100 ohmové rezistory a samozřejmě obvod 7485. Schéma zapojení naleznete na obrázku. Nejdříve umístěte obvod do pole a začněte propojovat jeho kontakty podle schématu zapojení. Nezapomeňte na napájecí kontakty. Pokud jste vše propojily připojte obvod ke zdroji napětí a začněte testovat. Jako první vyzkoušejte shodu obou slov. Nastavte shodná vstupní slova do vstupů A i B. Měla by se rozsvítil ledka připojená k výstupu 6. Pokud se tak stalo pokračujte dále. Teď vyzkoušejte funkci porovnávání. Komparátor by měl určit, která z přivedených informací je větší. Tak tedy, všechny vstupy A připojte k log. 0, pokud by jsme si tuto informaci převedli do desítkové soustavy odpovídala by číslu 0. Vstupy B propojte dle libosti s log. 0 a 1. Získáme tak větší číslo než 0 a komparátor by měl aktivovat výstup 7, ledka by se měla rozsvítit. Pokud se tak stane zkuste přivedené informace vyměnit a komparátor by měl aktivovat svůj výstup číslo 5.
Dnes jsme si tedy v praxi ověřili činnost dokonalejšího čtyřbitového komparátoru, příště se budeme věnovat tématu binárních střadačů.