Číslicová technika - XXXXIIX

Sdílej
 
Dnes navážeme na díl minulý, ve kterém jsme si v praxi vyzkoušeli činnost dekodéru BCD pro sedmisegmentovky. Má pouze omezený počet čítačích cyklů a je proto značně nevýhodné. Ukážeme si tedy jak takovýto čítač - počítadlo impůlsů rozšířit tak, aby jsme mohli bez problémů čítat a zobrazit impulsy 0 až 99.

Dekodéry BCD pro LED displeje - rozšíření zapojení.

Dnes navážeme na díl minulý, ve kterém jsme si v praxi vyzkoušeli činnost dekodéru BCD pro sedmisegmentovky. Minule jsme si pomocí našeho pokusného pole a univerzálního zdroje ukázali jednu z možností aplikace zapojení dekodéru pro jeden LED displej. Pro praxi je toto zapojení však v mnohých případech nedostačující. Má pouze omezený počet čítačích cyklů a je proto značně nevýhodné. Ukážeme si tedy jak takovýto čítač - počítadlo impůlsů rozšířit tak, aby jsme mohli bez problémů čítat a zobrazit impulsy 0 až 99.

Foto
Princip činnosti takového dekoréru jsme si vysvětlovali na jednochém blokovém schématu, které bylo tvořeno zdrojem impulsů, čítačem, dekodérem a LED displejem. Dnešní zapojení se nebude nijak lišit od předchozího, dokonce by bylo možné použít i stejné blokové schéma jediným rozdílem je to, že jsme zapojení zdvojili. V podstatě to znamená to, že jsme vedle přikreslili to samé zapojení a tyto dvě samostatná a shodná schémata jsme vzájemně propojili. Vstup prvního je napojen ke zdroji impulsů, tedy k univerzálnímu zdroji, a vstup druhého čítače je propojen s výstupem čítače prvního. Ke vzájemnému propojení je použit výstup 13, který je přesně určen pro účel propojení s dalšími čítači. Přesněji řečeno se vstupem pro hodinové impulsy dalšího čítače a ten pak zase pro čítač další. Mohli bychom tak vlastně sestrojit nekonečnou řadu.
Co tedy budeme vše potřebovat : univerzální zdroj, drátové propojky, 14 rezistorů, 2 x LED displej se společnou katodou, obvody 74190, 7448 a nepájivé pole.
Schéma zapojení naleznete na obrázku. Postupujte přesně podle něj.
Zapojení se nijak neliší od předchozího dílu, nejprve zapojte oba obvody samostatně a po té je vzájemně propojte.
Pokud máte vše zapojeno připojte napájecí napětí, zdroj frekvence, na kterém nastavte tu nejmenší možnou a sledujte co se bude dít. Na displeji označeném jako B, by se měli postupně, za sebou zobrazovat čísla 0 až 9 a zase znovu, tedy : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1... . vždy po čísle 9 se objeví 0 a ihned s ní se také o jednu zvětší číslo na displeji A. To je právě způsobeno vzájemným propojením obou čítačů. Jakmile první doběhne svůj cyklus, dá impuls do čítače druhého a vše se pak znovu opakuje. Můžeme tak čítat impulsy od 00 do 99.
Dnes jsme si tedy v praxi vyzkoušeli činnost dekodéru BCD pro led displeje v jeho rozšířené podobě, přístě si ukážeme trochu jiné zapojení.