Číslicová technika - 53

Sdílej
 
Dnes jsi teoreticky objasníme princip multiplexeru 74150. Jedná se o integrovaný obvodu vyráběný v 24 pinovém pouzdru, který nám umožňuje volbou adresy propojit jeden ze svých šestnácti vstupů se svým jedním výstupem.

Multiplexery & demultiplexery- obvod 74150.

Minule jsme se začali zabývat tématem multiplexerů. Řekli jsme si o nich, že je lze zařadit mezi kombinační logické obvody a že slouží pro kódování – multiplexery, nebo dekódování – demultiplexety binární informace, která je přivedena k jejich vstupům. Svou funkcí kódování tak předčí dekodéry, které dokáží pouze danou informaci rozkódovat, ale ne naopak. Další jejich vlastností je to, že většinou pracují s kódem BCD.
Jako jejich hlavní úkol jsme si vytyčili ve snížení počtu datových vodičů potřebných pro přenos dané informace. Jednoduše řečeno jsou například schopni informaci, která obsahuje 16 bitů zakódovat do podoby čtyřbitové a na druhé straně cesty ji zpět rozkódovat do podoby 16ti bitové. Jak jsme si ukázali na obrázku v minulém dílu.
Další užití multiplexerů, vlastně demultiplexerů, jsme nalezli v jejich uplatnění co by adresových spínačů. To je stejná vlastnost jako u dekodérů. Pomocí přivedeného binárního slova ovládáme konkrétní výstup, nebo a to je oproti prostým dekodérům změna, vybereme výstup, který bude spojen se vstupem. To bude právě případ obvodu, který si představíme dnes.

Foto
Dnes jsi teoreticky objasníme princip multiplexeru 74150. Jedná se o integrovaný obvodu vyráběný v 24 pinovém pouzdru, který nám umožňuje volbou adresy propojit jeden ze svých šestnácti vstupů se svým jedním výstupem.
Datové vstupy jsou prezentovány jako D0 až D15. Adresové vstupy jako A0 až A3. Výstup je označen jako Y a vstup E slouží pro blokování výstupu.
Jeho použití je tedy velice jednoduché. Přivedením patřičné adresy v binární podobě – můžeme tedy přivést hodnoty 0 až 15, tedy celkem šestnáct, nastavíme jaký z oněch šestnácti vstupů bude propojen s výstupem Y. Je však nutné podotknout, že informace na tomto výstupu bude mít inverzní podobu. Bude tedy negovaná – jestliže bude na vybraném vstupu log. 1, bude na výstupu log.0 a obráceně.
Vývod označený jako E slouží pro blokování celého obvodu. Bude-li na něj přivedena log. 1 bude obvod blokován, bez ohledu na vstupy a na výstupu bude po tuto dobu log. 1. Pro E = log.0 je obvod aktivní.
Dnes jsme si tedy teoreticky nastínili princip obvodu 74150 a příště si s ním ukážeme jednoduché pokusné zapojení.