Číslicová technika - 58

Sdílej
 
Dnes se prakticky seznámíme s prvním demultiplexerem a sice s obvodem 74154. Jedná se o obvod se čtyřmi vstupy a šestnácti výstupy. Co tedy dnes budeme potřebovat. Nepájivé pole, drátové propojky, zdroj napětí, 16 LED diod spolu s předřadnými rezistory 100Ohmů a obvod 74154.

Multiplexery & demultiplexery – obvod 74154.


Minule jsme si teoreticky objasnili princip demultiplexerů a dnes si ukážeme konkrétní obvod. Řekli jsme si, že jejich funkce je opačná než u multiplexerů. Ty slouží pro kódování, kdežto demultiplexery pro dekódování binární informace, která je k přivedena k jejich vstupům a dokáží z ní opět na svých výstupech sestavit původní obraz, takový jaký byl před zakódováním multiplexerem. Jako příklad jsem si uvedli přenosovou cestu, kde je na jednom konci 16 vstupů, které zakódujeme pouze do čtyř a na druhé straně je opět pomocí demultiplexeru rozkódujeme do podoby šestnácti.
Jako hlavní účel použití jsme si jmenovali převážně ve snížení počtu datových vodičů potřebných pro přenos dané informace.

Foto
Dnes se prakticky seznámíme s prvním demultiplexerem a sice s obvodem 74154. Jedná se o obvod se čtyřmi vstupy a šestnácti výstupy.
Co tedy dnes budeme potřebovat. Nepájivé pole, drátové propojky, zdroj napětí, 16 LED diod spolu s předřadnými rezistory 100Ohmů a obvod 74154.
Schéma zapojení naleznete na obrázku a pokud budete precizní v zapojování, mělo by vše fungovat na první pokus.
Princip zapojení je velice jednoduchý. Na jedné straně jsou zde čtyři vstupy a na straně druhé máme 16 výstupů, které ovládáme pomocí čtyř vstupů. Podle toho jaké číslo v binární podobě přivedeme ke vstupům, bude aktivován příslušný výstup. Výstup, který je aktivní má logickou úroveň 0, zatímco výstup, který není aktivní, respektive není vybrán vstupy má log. úroveň 1. Obvod je ještě vybaven dvojicí blokovacích vstupů, které pokud je jen jeden z nich v log. 1 zablokují celý obvod a výstupy se dostanou do stavu vysoké impedance, tudíž na nich není ani log. 1, nebo 0.
Při testování tedy postupně zkoušejte jednotlivé adresy a pozorujte, zda nastavená adresa na vstupech odpovídá příslušnému výstupu a zda se na tomto výstupu rozsvítí LED dioda.
Dnes jsme si tedy v praxi vyzkoušeli činnost prvního z mnoha demultiplexerů a příště i v dílech následujících budeme v pokusech pokračovat.